НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Організація і структура

s1

  • Деканат. Структура: Декан; заступник декана (І-ІІ курси); заступник декана (ІІІ-IV курси); заступник декана (V-VІ курси); заступник декана з наукової та виховної роботи; диспетчери; куратори з ICTS); оператор.

1.2. Вчена рада.Структура: Голова Вченої ради, заступник Голови Вченої ради, 35 членів Вченої ради.

 

1.3. Кафедри.

ТЕОРЕТИЧНІ:

1. АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ.

2. ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ.

КЛІНІЧНІ:

1. АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ №1.

2. ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №1.

3. ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ.

4. НЕВРОЛОГІЇ.

5. НЕЙРОХІРУРГІЇ.

6. ПЕДІАТРІЇ №1.

7. РАДІОЛОГІЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

8. СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ.

9. ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ.

10. ХІРУРГІЇ №1.

11. ХІРУРГІЇ №2.

 

 

УКОМПЛЕКТОВАНІСТЬ ШТАТНИХ ПОСАД НА КАФЕДРАХ ФАКУЛЬТЕТУ

Штатним розкладом на кафедрах факультету передбачено 269,75 посад.

Всього зайнято – 269,45 посад (99,9%).

 

100% і вище укомплектованість на 8 кафедрах:

 • Акушерства та гінекології №1 (100%).
 • Інфекційних хвороб (100%).
 • Нейрохірургії (100%).
 • Патофізіології (100%).
 • Педіатрії №1 (125,3%).
 • Травматології та ортопедії (133%).
 • Педіатрії №1.
 • Хірургія №2 (100%).
 • Судової медицини  (100%).

 

КІЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ВИКЛАДАЧІВ 232.

З них зараховано:

За конкурсом – 218 (93,9%)

За контрактом – 19 (8 ,2 %)

Штатних сумісників – 103 (44,4%)

З них зовнішніх – 35 (34,0%)

внутрішніх – 68 (66,0%)

 

ЧЛЕНИ АКАДЕМІЙ, ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ НАМН, НАН, НАПН – 13 викладачів.

НАГОРОДЖЕНІ ДЕРЖАВНИМИ ПРЕМІЯМИ, ВІДЗНАКАМИ ТА ІНШЕ – 52 викладача.

ВІДРЯДЖЕНІ ЗА КОРДОН ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ТА НАУКОВОЇ

РОБОТИ, ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ – 21.

 

Акушерства та гінекології № 1- проф. Венцківський Б.М. член-кор. НАМН України (з 2003 р.).
Внутрішня медицина №3 – проф. Свінціцький А.С. – почесний член Польської Академії Медицини (з 1998 р.), дійсний член Всесвітньої академії ім. А. Швейцера (з 2003 р.), дійсний член АН Вищої школи України (з 2007 р.), почесний член президії Польської Академії Медицини (2010).
Неврології – проф. Дзюба О.М..Академія наук вищої освіти України (з 2011 р.).
Травматології та ортопедії – проф. Бур,янов О.А., академік академії наук вищої школи України (з 2010 р.).
Патологічної фізіології – проф. Кришталь М.В., академік Нью-Йоркської академії наук (США) (з 2011 р.)., та дійсний член Нью-Йоркської академії наук (США) (з 2000 р.)., проф. Міхньов В.А., член-кор. НАМН України (з 2000 р.).
Філософії та соціології – проф. Попов М.В., академік АНВО України (з 1993 р.)
Хірургії № 1 – проф. Захараш М.П., почесний Академік АМН Білорусії (з 2006 р.), член-кор. НАМН України (з 2004 р.),

проф. Пойда О.І., доц. Мельник В.М. – дійсні члени Української технологічної академії (з 2011 р.),

Хірургія № 2 – проф. Черпак Б.Д. – академік Української академії наук з 1997 р.
Нейрохірургії – проф. Цимбалюк В.І., академік НАМН (з 2010р.) та АН ВШ (з 1993 р.) України.