НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Співробітники

ДЕКАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

РЕВА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА
кандидат хімічних наук,
доцент кафедри медичної та загальної хімії

вул. Пушкінська, 22, тел. 235-90-65

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

ГЛУШАЧЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
кандидат хімічних наук, доцент кафедри фармацевтичної , біологічної та токсикологічної хімії

ЧХАЛО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
старший викладач кафедри медичної та загальної хімії
КУРАТОРИ З УПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ

ГАЛА ЛІЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
доцент кафедри організації та економіки фармації

САХАНДА ІВАННА ВАСИЛІВНА
асистент кафедри аптечної та промислової технології ліків