НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Співробітники деканата по роботі с іноземними громадянами

Парфьонова Оксана Ігорівна (каб.№9)

Декан

Кандидат історичних наук

Організація роботи деканату

Романюк Оксана Вікторівна (каб.№10)

Заступник декана; Старший викладач кафедри філософії,біоетики та історії медицини;    Кандидат  філософських наук;   Робота з клінічними ординаторами та аспірантами

Носач Богдан Олександрович (каб.№5)

Заступник декана по гуртожитку та виховній роботі

Викладач кафедри україністики. Відповідальний за роботу АСУ факультету.

 

Уваєв Богдан Сергійович (каб.№11)

Заступник декана;   Викладач на кафедрі Анатомії людини;  Робота з іноземними студентами медичного факультету

Чумак Евеліна Аркадіївна (каб.№4)

Заступник декана; Асистент кафедри терапевтичної стоматології; Робота з іноземними студентами стоматологічного факультету(2-5 к.)

Рєзніков Юрій Петрович (каб.№8)

Заступник декана по роботі зі студентами 1,3-6 курсу спеціальність “Медицина”;  асистент кафедри педіатрії №1

Блакита Юлія Олександрівна (каб.№8)

Інспектор ; Робота зі студентами медичного факультету, обіг документації

Гордійчук Надія Миколаївна (каб.№6)

Старший інспектор;  Міграційний відділ

Баранчук Світлана Іванівна (каб.№6)

Старший інспектор ;  Міграційний відділ

Сухомлінова Ірина Ігорівна (Архів)

Архів;  Робота з документами іноземних студентів

Кисельова Леся Анатоліївна (каб.№10)

Фахівець І-ї категорії; Менеджменту охорони здоров’я,викладач;  Кандидат наук з державного управління; Оформлення та видача запрошень на навчання ІГ,надання візової підтримки

Закаблукова Ніна Миколаївна (каб.№6)

Старший інспектор; Міграційний відділ

Соловій Олена Володимирівна (каб.№4)

Провідний інженер; Робота з студентами стоматологічного факультету, обіг документації

Діхтяр Ірина Анатоліївна (каб.№6)

Паспортист;  Міграційний відділ,паспортист

Дорошинська Мар’яна Петрівна (каб.№10)

Психолог; Робота з базою УДЦМО, робота з посольствами

Лапинська Наталія Іванівна (каб.№10)

Інспектор; Виготовлення академічних довідок,довідок успішності та довідок про навчання у ВНЗ

Радзієвська Алла Анатоліївна (каб.№5)

Секретар-друкар; Робота в системі ЕДБО

Ленько Олена Миколаївна (каб.№10)

По договору; Діловодство

Родина Валентина Григорівна

Інспектор; Пошта, канцелярія.