НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РЕГЛАМЕНТ ЗАРАХУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1238 від 5 серпня 1998 року і Наказів ректора НМУ встановлено такий

 

РЕГЛАМЕНТ ЗАРАХУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ДО НМУ

 

На факультети університету:

 

 • співбесіда з проректором з науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами і з членами приймальної комісії;
 • рішення приймальної комісії НМУ про зарахування на навчання;
 • складання контракту між університетом та іноземним громадянином;
 • внесення іноземним громадянином оплати за навчання на розрахунковий рахунок НМУ;
 • зарахування наказом ректора університету на навчання;

 

після зарахування іноземних громадян студентами університету головний бухгалтер НМУ регулярно здійснює фінансовий контроль за своєчасним надходженням оплати за навчання та інформує деканат по роботі з іноземними студентами про заборгованість іноземних громадян, які навчаються на контрактній основі.

 

Для післядипломного навчання на відповідних кафедрах університету:

 

 • іноземні громадяни, які мають дипломи фахівців-медиків (MD) проходять співбесіду з проректором з науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами та із завідувачем відповідної кафедри;
 • складання вступних іспитів за наказом ректора НМУ;
 • рішення приймальної комісії НМУ про зарахування на післядипломне навчання;
 • отримання дозволу МОЗ України на зарахування іноземного громадянина на післядипломне навчання за обраною спеціальністю;
 • складання контракту між університетом та іноземним громадянином;
 • внесення іноземним громадянином оплати за навчання на розрахунковий рахунок НМУ;
 • зарахування наказом ректора університету на навчання;

 

після зарахування іноземних громадян на післядипломне навчання за обраною спеціальністю головний бухгалтер НМУ регулярно здійснює фінансовий контроль за своєчасним надходженням оплати за навчання та інформує деканат по роботі з іноземними студентами про заборгованість іноземних громадян, які навчаються на контрактній основі.