НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Медицина

Програма фахових вступних випробувань з дисципліни “Анатомія людини” для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.12010101 “Лікувальна справа”, 5.12010102 “Сестринська справа” та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 222 “Медицина”

 

Програма фахових вступних випробувань з дисципліни “Гістологія, цитологія, ембріологія” для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.12010101 “Лікувальна справа”, 5.12010102 “Сестринська справа” та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 222 “Медицина”

 

Програма фахових вступних випробувань з дисципліни “Медична хімія” для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.12010101 “Лікувальна справа”, 5.12010102 “Сестринська справа” та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 222 “Медицина

 

Програма фахових вступних випробувань з дисципліни “Фізіологія” для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.12010101 “Лікувальна справа”, 5.12010102 “Сестринська справа” та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 222 “Медицина”

 

Структура тестів та критерії оцінок вступних фахових письмових тестувань на 2-й курс за спеціальністю 222 “Медицина”