НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти

cheshuk

В.О ЗАВІДУВАЧА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ


ЧЕШУК  ВАЛЕРІЙ  ЄВГЕНОВИЧ
доктор медичних наук,  професор кафедри онкології

просп. Перемоги, 34, тел. 456-51-89

valeriy.cheshuk@nmu.ua

ЗАСТУПНИК 

ПРОЦЮК РАДУ ГЕОРГІЙОВИЧ
доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії

Історія та сьогодення факультету

Факультет підвищення кваліфікації викладачів НМУ ім. акад. О.О.Богомольця розпочав свою роботу з 1968 року. Попередньо Міністерством Вищої та середньої спеціальної освіти СРСР, союзними та республіканськими галузевими міністерствами була здійснена велика робота по вивченню світового освітнього досвіду у важливій справі безперервного підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів.

Необхідність цього важливого напрямку у системі вищої медичної освіти на союзному рівні було обґрунтовано та впроваджено у вигляді «Положення про Факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, інститутів удосконалення лікарів» за часів керівництва Міністерством охорони здоров’я СРСР академіком Б.В.Петровським та Міністерством охорони здоров’я УРСР член-кор. АН УРСР В.Д.Братусем.

e11-3В подальшому вказане «Положення…» неодноразово поновлювалося, востаннє – за радянських часів – у 1988році, коли Міністерство охорони здоров’я УРСР очолював А.Ю.Романенко (наказ №123 від 15.01.1988р.).

Важливо відзначити, що в 1977 році при Факультеті підвищення кваліфікації викладачів Київського медичного інституту ім О.О.Богомольця було організовано кафедру педагогіки та педагогічної психології (перший завідувач – до 1993 – професор М.В.Черпінський, з 1993р. і до теперішнього часу академік АПН України С.Д.Максименко). З 1981р. розпочато підвищення кваліфікації викладачів та керівного складу 120 медичних училищ та коледжів України.

Першим деканом (1968 – 1976) Факультету підвищення кваліфікації викладачів НМУ ім. О.О.Богомольця був відомий вчений-дитячий хірург, Заслужений діяч науки і техніки України професор Ситковський Микола Борисович який доклав багато зусиль на етапі організації навчання на новоствореному факультеті та по ефективному впровадженню розробленої концепції підвищення кваліфікації. В подальшому продовжували вдосконалювати систему підвищення кваліфікації викладачів, працюючи на посаді декана, відомі вчені професори Ревуцький Євген Львович (1976-1990), Дроботун Володимир Якович (1990-1993), Черенько Макар Петрович (1993-1994). Заслуговує на добру згадку діяльність на посаді заступника декана професора Д.Г.Наливайка – знавця сучасних технологій навчання та його організації.e11-4

З 1994 р . по 2008 р. деканат ФПК очолю вав доктор медичних наук, член-кор. АПН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри патологічної фізіології, професор Биць Юрій Вікторович.

З 2008 р. виконує обов?язки декана ФПК завідувач кафедри педіатрії №3, доктор медичних наук, професор Юрій Володимирович Марушко.

За період з 1968 по 1991р. на навчальних циклах підвищили кваліфікацію 12000 викладачів 76 вищих медичних закладів СРСР та 7000 викладачів зі 120-ти медичних училищ України. Київський медичний інститут ім. акад. О.О.Богомольця був одним із п’яти провідних медвузів СРСР по здійсненню цього важливого напрямку діяльності (інші – 1-й Московський медичний інститут ім. І.М.Сєченова, 2-й Московський медичний інститут ім. М.І.Пирогова, 1-й Ленінградський медичний інститут ім. акад. І.П.Павлова та Новосибірський медичний інститут). Не випадково, що географія представництва викладачів медвузів СРСР на навчальних циклах Факультету підвищення кваліфікації Київського медичного інституту ім. акад. О.О.Богомольця була дуже широкою – від Хабаровська та Владивостока на сході до Ужгорода на заході, від Пермі та Архангельська на півночі до Тбілісі та Єревана на півдні.

e11-5Київ привертав до себе увагу і як великий науковий та культурний центр, і як місто, в якому успішно ведеться підготовка висококваліфікованих лікарів різного фаху і де підтримуються та розвиваються відомі у світі наукові школи з теоретичної та клінічної медицини.

З проголошенням в 1991р. України, як незалежної держави, НМУ ім. О.О.Богомольця, його Факультет підвищення кваліфікації став головним центром з підвищення педагогічної та професійної майстерності викладачів 14 вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІУ рівнів акредитації та 120 вищих медичних навчальних закладів (медичних училищ, коледжів) І-ІІ рівнів акредитації.

Відповідно до нових потреб згідно наказу МОЗ України № 258 від 30.12.93 р. було розроблено та затверджено нове «Положення про факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів, інститутів удосконалення лікарів України». НМУ ім. О.О.Богомольця було визнано головним вищим навчальним медичним закладом України, на який покладено здійснення цієї важливої роботи. Головним вищим навчальним закладом України по підвищенню кваліфікації викладачів із спеціальних дисциплін по «фармації» затверджено Національний фармацевтичний університет (м. Харків). Розробленою концепцією підвищення кваліфікації викладачів, якою керуються в своїй діяльності ВМНЗ України і до цього часу, передбачається обов`язковий характер підвищення кваліфікації викладачем як мінімум один раз за п`ять років переважно з відривом від виробництва на навчальних циклах ФПК з диференційованою навчальною програмою для завідувачів кафедрами (професорів), доцентів, асистентів первинного та повторного навчання. Обрання викладача на ту чи іншу посаду,згідно «Положення…», здійснюється з урахуванням наявності документа про підвищення кваліфікації.e11-2

У НМУ навчання за програмою ФПК здійснюється на кафедрі психології та педагогіки, на кафедрі інформатики та обчислювальної техніки та 66 профільних кафедрах. На 33 із них підвищують свою кваліфікацію і викладачі 120 вищих медичних навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації. Додатково наказом МОЗ України № 255 від 29.12.1993 року для повторного навчання викладачів затверджено ще 77 баз восьми інших вищих медичних навчальних закладів України.

Для здійснення підвищення кваліфікації викладачів профільні кафедри мають сучасну наукову та клінічну бази, забезпечені необхідною навчальною та методичною літературою. Навчальні програми та навчальні плани складені диференційовано для завідувачів кафедр (професорів), доцентів, асистентів первинного та повторного навчання. В останні роки ректорат докладає значних зусиль для покращення матеріальної та навчальної бази профільних кафедр, кафедри психології та педагогіки, для приведення їх у відповідність сучасним вимогам.

Підвищення кваліфікації здійснюється також безпосередньо на профільних кафедрах (участь в роботі конференцій, семінарів, методичних нарад, опрацювання сучасних підручників, керівництв, монографій), шляхом участі в роботі науково-медичних товариств та асоціацій, наукових з’їздів та конгресів, у формі стажування на робочому місці в провідних лабораторіях та клініках наукових та навчальних закладів м. Києва. Важливими формами підвищення кваліфікації викладачів є навчання в аспірантурі та докторантурі.

До роботи на ФПК викладачів деканат залучає як провідних фахівців НМУ, так і провідних вчених, які працюють в інших навчальних та наукових закладах м. Києва. Залучення відомих спеціалістів дозволяє слухачам медичних вузів України І-ІІ та ІІІ-ІУ рівнів акредитації ознайомитися з останніми досягненнями вітчизняних наукових шкіл та світової медичної науки. Деканатом ФПК у другій половині 90-х років апробовано проведення монотематичних циклів (фізіологія та патологія серцево-судинної системи, системи травлення, системи дихання; з теоретичних та клінічних аспектів імунології та алергології; з теоретичних та прикладних аспектів молекулярної біології, молекулярної патології та медичної генетики). Багато які із проведених циклів по рівню забезпечення лекторами не поступались академічним сесіям та читанням.

bicДіяльність факультету підвищення кваліфікації викладачів НМУ здійснюється згідно затвердженого(щорічно) плану роботи. Звіт про роботу ФПК регулярно заслуховується на вченій Раді університету, на Радах факультетів та на ректораті. Загальна кількість викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації на ФПК НМУ ім. О.О.Богомольця за роки незалежності України (до 25 червня 2007 року) склала 16571 чоловік (9873 – викладачі ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації, 6698 – викладачі І-ІІ рівнів акредитації. Таким чином середньорічний прийом слухачів порівняно з попереднім періодом впевнено зростає.

Починаючи з жовтня 2004р., розпочався якісно новий етап діяльності Факультету підвищення кваліфікації (ФПК) викладачів Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. Відповідно до вимог нормативних документів МОН України, МОЗ України та системи заходів, розроблених з метою їх реалізації під керівництвом ректора НМУ ім. О.О. Богомольця члена-кореспондента АМН України, професора В.Ф. Москаленка, на ньому було здійснено великий обсяг роботи по своєчасному та ефективному впровадженню в навчальний процес основних засад Болонського процесу.

Навчання на циклах ФПК та семінарах здійснювалось на основі програми «Вища медична освіта і Болонський процес», розробленої провідними фахівцями МОЗ України та викладачами НМУ ім. О.О. Богомольця.

Додатково до навчальної програми «Вища медична освіта та Болонський процес» деканатом ФПК та кафедрою психології і педагогіки було розроблено доповнення у вигляді двох змістових модулів.marushko

Один з них – “Інноваційні технології вищої медичної освіти”- передбачає поглиблене вивчення цієї проблематики як однієї з найбільш актуальних в сучасній професійній педагогіці взагалі. Другий – “Актуальні проблеми реформування системи охорони здоров’я в Україні” – орієнтовано на викладання нагальних проблем сімейної, страхової, доказової медицини та стандартів надання медичної допомоги населенню, як першочергових на сучасному етапі.

Активне впровадження програми «Вища медична освіта і Болонський процес» здійснювалось на планових навчальних циклах, а також на додаткових семінарах за участю відповідальних працівників МОЗ України – заст. Міністра охорони здоров’я України професора В.Г. Передерія, заст. директора Департаменту кадрової політики, освіти та науки МОЗ України професора О.П. Волосовця, головного спеціаліста Департаменту кадрової політики, освіти та науки МОЗ України канд. державного управління Т.І. Чернишенко, групи розробників програми: доцентів Л.І.Остапюк, С.М.Белан, Н.М.Зеленіної, Л.М.Артемчук; викладачів кафедри психології НМУ ім. О.О.Богомольця академіка АПН України С.Д.Максименко, доцентів В.Є.Мілерян, В.А.Киричок, М.М.Філоненко; викладачів кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я №2 НМУ проф.Б.О.Ледощука, проф. В.Д.Парія, проф. А.Р.Уваренко, доцента Гайдук В.П., доцента Є.Є.Латишева та ін.

Крім того на планових навчальних циклах лекції читали провідні фахівці – викладачі кафедр НМУ член-кор.НАН України професор І.С.Чекман, член-кор АМН України професор К.М.Амосова, професори М.М.Колесников, О.М.Гиріна, доценти С.О.Величко, А.І.Єгоренков, М.П.Малежик та ін.

Загальна кількість викладачів, які з жовтня 2004 по червень 2007 р.р. пройшли підвищення кваліфікації за програмою “Вища медична освіта і Болонський процес” на планових навчальних циклах, склала 1958 чоловік, з них 1220 – викладачі ВМНЗ 3-4 рівнів акредитації, 738 – викладачі ВМНЗ 1-2 рівнів акредитації.

Важливо відзначити, що за цей період слухачами повторних циклів ФПК було виконано біля 2000 індивідуальних проектів навчальних програм дисциплін на основі кредитно-модульної системи. В цих проектах слухачами ФПК розроблялась модульна структура навчальних програм дисциплін, визначалось кредитне її вирішення в системі ECTS , розроблялась діагностична система для проведення підсумкового модульного контролю, розроблялись матеріали для організації самостійної роботи тощо. Проекти виконуються під керівництвом викладачів кафедри психології і педагогіки та профільних кафедр.

Факультет активно впроваджує інші сучасні форми підвищення кваліфікації, а також тематичні семінари для педагогічного персоналу НМУ певного рівня кваліфікації.

Так, за останній рік проведено ряд семінарів, в тому числі і за сучасною тематикою «Новітні комп’ютерні технології в медицині і медичній освіті», «Основи інформатики та обчислюваної техніки», «Біоетика в медицині». В цілому в роботі семінарів прийняло участь 298 працівників НМУ.

Важливими для НМУ на перспективу є психолого-педагогічні семінари для викладачів та аспірантів, які не мають спеціальної педагогічної підготовки. Перший такий семінар було організовано ФПК сумісно з навчально-методичним відділом НМУ у червні 2007р. В подальшому планується постійна робота цього семінару.

Завершуючи цей короткий нарис історії та сьогодення Факультету підвищення кваліфікації викладачів НМУ ім. О.О.Богомольця, слід відзначити, що на кожному етапі він виконував свою роль в справі забезпечення необхідного рівня педагогічної та професійної майстерності викладачів. Нинішній етап, основна мета якого реформувати вищу медичну освіту в Україні, привести її у відповідність до сучасних вимог, потребує додаткових зусиль, продуманого, збалансованого підходу, щоб не тільки привнести нове, передове, що є у світі, але і зберегти те, чим славилась вітчизняна медична наука та освіта.

e11-1

К ількісні показники підвищення кваліфікації викладачами ВМНЗ України
на ФПК НМУ імені О.О.Богомольця (1992/1993 – 2006/2007 н.р.)

 

II. Факультет підвищення кваліфікації 2008-2009 р.

 

ФПК працює відповідно до «Положення про факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів, інститутів удосконалення лікарів України» (наказ МОЗ України №258 від 30.12.93р.). В «Положенні…» передбачається обов’язкове підвищення кваліфікації викладачем як мінімум один раз на п’ять років переважно з відривом від виробництва на навчальних циклах ФПК з диференційованою навчальною програмою для завідувачів кафедрами (професорів), доцентів, асистентів первинного та повторного навчання.

Робота факультету підвищення кваліфікації здійснюється в трьох основних напрямках, визначених нормативними документами:

  • психолого-педагогічна підготовка
  • загальнотеоретична підготовка,
  • фахово-професійна підготовка.

Форми підвищення кваліфікації. Основна форма навчання – цикл підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації на ФПК для викладачів ВМНЗ України ІІІ-ІУ рівнів акредитації проводилось диференційовано для завідувачів кафедрами (професорів), доцентів, асистентів первинного та повторного навчання. Для викладачів ВМНЗ України І-ІІ рівнів акредитації – диференційовано для директорів, заступників директорів з навчальної та з виховної роботи, методистів та викладачів первинного та повторного навчання.

На циклах підвищення кваліфікації кафедра загальної і медичної психології та педагогіки, профільні кафедри НМУ продовжували активно впроваджувати у навчальний процес програму «Вища медична освіта і Болонський процес» з двома додатковими змістовими модулями. Програма повністю викладена у повному обсязі на циклах для завідувачів кафедр, професорів, доцентів, асистентів повторного та первинного навчання ВМНЗ України ІІІ-ІУ р.а., а також для викладачів повторного та первинного навчання ВМНЗ України І-ІІ р.а.

Кафедрою загальної і медичної психології та педагогіки розроблений спеціалізований курс «Сучасні психолого-педагогічні проблеми вищої медичної освіти» диференційовано для первинних і повторних циклів.

Подальше оновлення програм підвищення кваліфікації на повторних циклах здійснюється в напрямку поглиблення теми «Сучасні інноваційні та інтерактивні технології вищої медичної освіти в контексті тенденцій розвитку Євроосвітньої інтеграції»

Відповідно до вимог підготовки фахівців до входження в Європейський освітній простір важливе значення для вдосконалення педагогічної майстерності слухачів ФПК стало подальше впровадження в навчальний процес в 2008-2009 н.р. сучасних технологічних систем підготовки, які включають широкий спектр технологій та методів: технології проблемно-орієнтовного навчання; технології міждисциплінарного, інтегрованого навчання; тренінгові технології; імітаційні, рольові, ігрові технології; технології фундаментальної медичної освіти; особистісно-орієнтовні технології навчання; технології кредитно-модульні; технології діагностики якості; технології організації самостійної роботи студентів; інформаційні технології.

Ці питання освітлюються під час навчання на циклах підвищення кваліфікації ФПК викладачів на лекціях та семінарах « Сучасні інтерактивні та проблемно-орієнтовані технології навчання у вищій медичній освіті», «Сучасна лекція: технологічні напрямки розвитку», «Основи педагогічного менеджменту», «Майстерність педагогічного спілкування», «Сучасні засади виховної роботи у ВМНЗ», «Вікові особливості та проблеми соціалізації студентів ВМНЗ», інші .

З урахуванням вимог входження в Європейський освітній простір в 2008-2009 н.р. проводилися наступні цикли підвищення кваліфікації:

– ВМНЗ ІІІ-ІУ р.а. « Вища медична освіта в Україні: проблеми та перспективи освітньої євроінтеграції» для завідувачів кафедрами, професорів, доцентів; «Інноваційні технології у вищій медичній освіті в контексті вимог Болонського процесу» для асистентів повторного навчання; «Основи педагогіки та психології у вищій медичній освіті» для асистентів первинного навчання.

– ВМНЗ І-ІІ р.а.: «Психолого-педагогічні аспекти діяльності керівного складу ВМНЗ І-ІІ рівнів акредитації в контексті вимог Болонського процесу» для директорів та заступників директорів з навчальної роботи; «Професійна медична освіта: напрямки розвитку та інноваційні технології» для викладачів повторного навчання; «Основи педагогіки та психології у вищій медичній освіті» для викладачів первинного навчання.

Вперше в 2008-2009 н.р. на кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки введені елективні заняття:

1. «Тренінг професійного зростання».

2. «Проблема професійного вигорання медичного та педагогічного персоналу».

В роботі ФПК НМУ використовуються інші форми навчання – цикли тематичного удосконалення, семінари, стажування на робочому місці.

ФПК викладачів НМУ вперше проведений цикл тематичного удосконалення «Основи доказової медицини. Організація і управління науковими дослідженнями», «Методологія та біоетика у медичних дослідженнях».

Підготовлений та затверджений на Вченій раді НМУ (5.06.09р.)новий цикл тематичного удосконалення «Біомедична інженерія та сучасні технології в медичній освіті». Окремі заняття з цього циклу введені на циклах підвищення кваліфікації вже у вересні 2009р. Це лекції члена-кор. АПН України, професора Чалого О.В., професора Парія В.Д. «Фізика і медицина: синергетичні принципи освіти і науки», «Застосування методів моделювання в екологічних, медичних і медико-інженерних дослідженнях». Лекції та заняття отримали високу оцінку слухачів ФПК.

За наказом МОЗ України проведені наступні семінари – «Актуальні питання імунопрофілактики в Україні» (19.01-20.01. 2009р., та 29.01.-30.01.2009р.), «Грип А (Н1 N 1). Епідеміологія, клініка, лікування та профілактика» (20.10.2009р.). До програм навчання на відповідних кафедрах введені додатково питання щодо епідемії ВІЛ-інфекції згідно наказу МОЗ України від 8.05.2009р. №313. Опрацьовані питання наказу МОЗ України №703 від 1.10.2009р. «Про затвердження Заходів щодо удосконалення організації та проведення профілактичних щеплень на Україні».

Проведені також семінари “Кредитно-модульна система організації навчального процесу зі слухачами ФПК” (12.11.2008р.), “Проблеми біоетики та біофізики живого (19.03-20.03.2009р.). Кафедрою медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання були проведені семінари – 2 семінари “Сучасна фармацевтична наука. Фахова експертиза (12.02 –13.02.2008р.); (23.09.-27.09.2008), семінар для викладачів ВМНЗ І-ІІ р.а. «Сучасне медсестринство. Фахова експертиза» (10.02-14.02.2009р.)

Проведені семінари для завідувачів кафедр ВМНЗ ІУ р.а.: гігієни та екології «Актуальні питання викладання загальної гігієни» (10.04 2009р), фармакології «Кредитно-модульні основи викладачів фармакології» (27.05.2009р.) .

ФПК НМУ, звертаючись до МОЗ України, отримав дозвіл (лист №08.01 -51/689 від 23.04.2009р) на проведення циклів тематичного удосконалення з питань організації навчального процесу за кредитно-модульною системою для викладачів ВМНЗ України ІІІ-ІУ р.а., які беруть участь в щорічних методичних нарадах і конференціях опорних кафедр НМУ ім. О.О.Богомольця.

Важливою формою підвищення кваліфікації викладачів є їх стажування в МОЗ України, на передатестаційних циклах в НМАПО імені П.Л.Шупика, на робочому місці в провідних лабораторіях та клініках наукових та навчальних закладів м. Києва, України та світу.

Важливими формами підвищення кваліфікації викладачів також є навчання в аспірантурі та докторантурі, участь в роботі семінарів, наукових конференцій, з’їздів, конгресів, опрацювання сучасних підручників, керівництв, монографій.

Діяльність факультету підвищення кваліфікації викладачів НМУ здійснюється згідно затвердженого (щорічно) плану роботи. Контроль роботи: звіт на Вченій раді НМУ, звіт на ректораті НМУ (5.05.2009р).

План прийому слухачів на ФПК за спеціальностями складається щорічно, затверджується керівництвом університету та МОЗ України. Такий план після затвердження надсилається до ВМНЗ України ІІІ-ІУ та І-ІІ р.а. Відповідно до заявок ВМНЗ отримують путівки на навчання. На час навчання слухачі забезпечуються гуртожитком (17 місць в гуртожитку № 5 НМУ та 28 місць у гуртожитку №4 – НМАПО ім. П.Л.Шупика).

Методичне забезпечення роботи ФПК викладачів. В 2008-2009 н.р., з урахуванням “Положення про ФПК…” стала розробка диференційованих (для професорів, доцентів, асистентів первинного та повторного навчання) робочих навчальних програм на профільних кафедрах НМУ. Програма структурована у відповідності до необхідності висвітлення методичного досвіду кафедри, наукової роботи, клінічної практики, педагогічної практики – 4 складові (змістовні модулі). На науково-методичній нараді ФПК були обговорені всі аспекти побудови таких програм. Опрацьовано питання щодо приведення у відповідність до сучасних вимог нормативної документації кафедр, що працюють на ФПК.

На сьогодення більшість кафедр НМУ представили оновлені робочі навчальні програми. Це кафедри: загальної і медичної психології та педагогіки, акушерства і гінекології №1, біології, гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я, гістології та ембріології, інфекційних хвороб, фізіології, неврології, онкології, оперативної хірургії та топографічної анатомії, травматології та ортопедії, загальної хірургії №1, офтальмології, педіатрії №2, педіатрії №3, дитячих інфекційних хвороб, патофізіології, радіології та радіаційної медицини, терапевтичної стоматології, хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, ортопедичної стоматології, дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, внутрішньої медицини №2, ендокринології, урології, фтизіатрії, фізичної реабілітації та спортивної медицини, хірургії №2, дитячої хірургії, оториноларингології, дерматології та венерології, епідеміології, латинської мови, інші.

13 жовтня 2009р. деканат ФПК провів науково-методичний семінар-нараду для кураторів на тему «Сучасні методичні засади організації педагогічної практики слухачів ФПК на профільних кафедрах НМУ». На семінарі для кураторів ФПК профільних кафедр були чітко донесені питання педагогічної практики як складової підготовки викладачів ВМНЗ України.

Для здійснення підвищення кваліфікації викладачів профільні кафедри забезпечені необхідною навчальною та методичною літературою, мають сучасну матеріальну базу.

Серед навчально-методичних видань для слухачів факультету підвищення кваліфікації НМУ, виданих співробітниками кафедри загальної і медичної психології та педагогіки використовуються наступні:

1. Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія особистості.:-К.:Видавництво ТОВ «КММ», 2007. – 296 с.

2. Максименко С.Д. Ґенеза здійснення особистості.:-К.:Видавництво ТОВ «КММ», 2006.-240с.

3. Максименко С.Д., Косенко Є.Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч.посіб. – К.:МАУП,2002.-128с.

4. Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять у медичних вузах. Методичний посібник для слухачів ФПК первинних циклів. – К.,2006.,- 80с.

5. Мілерян В.Є. Проектування кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Методичні рекомендації для слухачів ФПК повторних циклів. – К.2008.,-16с.

6. Психологія і педагогіка. За ред. С.Д.Максименка. Підручник для студентів ВНЗ. – Вінниця, ”Нова книга”.2007.-367с.

7. Мілерян В.Є. Самопсихотерапія. Посібник для слухачів ФПК.-К.,2006.,-138с.

8. Філоненко М.М. Психологія спілкування. Підручник для студентів ВНЗ.-К.,2008.-223с., інші.

Під час занять на профільних кафедрах використовуються всі підручники, навчальні посібники, методичні розробки лекцій, практичних занять, що видає відповідна кафедра.

Бази ФПК: кафедра загальної і медичної психології та педагогіки та 59 профільних кафедр НМУ ім. О.О.Богомольця. Ця робота здійснюється в декількох важливих аспектах – науковому, навчально-методичному, лікувальному. Важливим розділом цієї роботи є педагогічна практика, що передбачає проведення слухачами практичних занять та лекцій під керівництвом кураторів ФПК профільних кафедр. Важливим аспектом цієї роботи є відвідування слухачами ФПК сучасних науково-дослідних та клінічних центрів м. Києва, АМН України.

В останні роки ректорат докладає значних зусиль для покращення матеріальної та навчальної бази профільних кафедр, кафедри загальної і медичної психології та педагогіки для приведення їх у відповідність сучасним вимогам.

Слухачі ФПК з великою зацікавленістю сприйняли лекцію, яку прочитав Лауреат Нобелівської премії, академік Є.І.Чазов.

Навчальний процес зі слухачами ФПК забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. Активну участь в ньому приймають: викладачі кафедри загальної і медичної психології та педагогіки НМУ ім. О.О.Богомольця – академік АПН України С.Д.Максименко, доценти В.Є.Мілерян, В.А.Киричок, М.М.Філоненко, В.В.Турбан, викладачі кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я по підвищенню кваліфікації керівних кадрів охорони здоров’я – зав. кафедри, проф. Б.О.Ледощук та доцент Є.Є.Латишев, зав. кафедри клінічної імунології та алергології, проф. Г.М.Дранник, проф. В.Є.Казмірчук.

До читання лекцій залучались відомі вчені: член-кореспондент АМН та НАН України, професор І.С.Чекман, член-кор. АМН України, професор В.З.Нетяженко, член-кор. АПН України, професор О.В.Чалий, професор С.О.Крамарєв, професор І.П.Колеснікова та ін.

ФПК НМУ відновив в 2009р. співробітництво з науково-дослідними академічними установами м. Києва. Так у рамках лекційного курсу на ФПК була презентована нова лекція «Молекулярно-біологічні основи канцерогенезу» наукового співробітника Інституту молекулярної біології та генетики НАН України В.В. Гордіюка, що отримала високу оцінку слухачів ФПК. Цією лекцією розпочався загальнотеоретичний цикл на ФПК і розпочато співробітництво зі столичними академічними установами.

Важливо відзначити, що за 2008-2009 н.р виконано біля 100 індивідуальних проектів фрагментів навчальних програм дисциплін на основі кредитно-модульної системи, а також біля 550 методичних розробок лекцій, практичних, семінарських занять та методичних вказівок для організації самостійної роботи студентів. Індивідуальні проекти та випускні роботи виконуються під керівництвом викладачів кафедри загальної і медичної психології та педагогіки та профільних кафедр. Слухачі ФПК забезпечуються методичними матеріалами кафедри загальної і медичної психології та педагогіки та профільних кафедр НМУ.

В 2008-2009 н.р. здійснено навчання викладачів на щорічних 12 планових циклах та 10 циклах тематичного удосконалення та семінарах. В цілому у 2008-2009 н.р. підвищили кваліфікацію 1336 викладачів ВМНЗ України ІІІ-ІУ р.а. та І-ІІ р.а.

Загальний підсумок роботи, здійсненої на ФПК НМУ ім. О.О.Богомольця на рис №1.

Кількісні показники підготовки викладачів на ФПК за останні 4 навчальні роки представлено на рис. 1.

e11-6

Рис. 1. Кількісні показники підготовки викладачів на ФПК протягом 2005/2006-2008/2009 н.р.

ІІІ. Діяльність ФПК у 2008-2012 році.

shema1

Динаміка обсягів підготовки викладачів на факультеті підвищення кваліфікації викладачів 2008/2009 – 2013/20 14 н.р.

e11-1

shema2