НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Зміни до наказу від 25.02.2019 №172 “Про терміни проведення атестації здобувачів вищої освіти, Вчених Рад, заходів щодо вручення дипломів про закінчення Університету у 2019 році та інше”

10.05.2019