НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАВЕРШИВСЯ 3-ДЕННИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ З ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОСКІ

07.12.2017

6 грудня 2017 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця завершився 3-ти денний тренінг для викладачів з підготовки до проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ). Навчання проходило за ініціативи та сприяння ректора, професора Катерини Амосової та за участю фахівця з Ягелонського університету (Краків, Польща) доктора Міхаеля Новаковскі – виконуючого обов’язки начальника відділу медичної освіти Ягеллонського університету, лідера заснованого ЄС проекту: дидактика, інновації, розвиток; члена правління Європейської ради медичних оцінювачів, Маастрихт (Нідерланди).

Застосування «віртуальних пацієнтів», манекенів і тренажерів при проведенні контролю практичних навичок під час іспиту ОСКІ забезпечує для студентів всі умови для демонстрації своїх вмінь у реальних змодельованих ситуаціях. Викладачі університету, під керівництвом доктора Міхаеля Новаковскі, протягом 2 днів працювали в малих групах та під час воркшопів створювали станції ОСКІ за спеціальностями: внутрішня медицина, педіатрія, хірургія та стоматологія. Протягом семінарських занять викладачі працювали над написанням станцій ОСКІ для простих завдань, комунікативних навичок та для комплексної оцінки. Під час третього дня тренінгу – над створенням чек-листів (оціночні листи) для перевірки відповідей та виконаних завдань студентів.

У багатьох країнах Європи, США і Канади практика ОСКІ довела доцільність його проведення та підтвердила значно вищий рівень засвоєння практичних навичок студентами та стала обов’язковою складовою допуску до майбутньої професії лікаря. Здатність випускника успішно здійснювати професійну діяльність повинна ґрунтуватися на динамічній комбінації знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних якостей. Таке навчання для викладачів дозволить краще підготуватися до проведення іспиту ОСКІ в Університеті. Студент під час іспиту повинен продемонструвати практичні навички з різних дисциплін, тобто виконати різні завдання і зробити відповідні дії, що відповідають стандартному алгоритму виконання навички.

В рамках візиту до НМУ, доктор Міхаель Новаковскі відвідав новостворений Центр симуляційного навчання Університету, а також ознайомився із обладнанням центру, відмітивши високий рівень забезпечення фантомами нового покоління. Колектив НМУ вдячний колегам з Ягеллонського університету за готовність поділитись своїм досвідом проведення ОСКІ та можливість проходження тренінгу з підготовки до важливого нововведення, яке дозволить кожному студенту вдосконалити компетентності та ще в процесі навчання підготуватися до лікарської діяльності.

Прес-центр