НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАВЕРШИЛАСЯ АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ З АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА ПЕДІАТРІЇ НА МЕДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ №2

10.06.2019

10 червня 2019 року завершилася атестація випускників з акушерства, гінекології та педіатрії. Голова екзаменаційної комісії професор В.З.Нетяженко разом з членами екзаменаційної комісії – першим проректором з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, професором Ю.Л. Кучиним, завідувачем кафедри акушерства і гінекології №3 професором В.О. Бенюком та завідувачем кафедри педіатрії №2 професором О.П. Волосовцем перевіряли здобуті теоретичні знання та практичні навички студентів. Особлива увага приділялась умінням студентів діагностувати невідкладні стани в акушерстві, гінекології та педіатрії, можливості надати ефективну та своєчасну допомогу.

Незважаючи на складність спеціальності та практично орієнтованого іспиту, комісія відзначила високий рівень підготовки, як вітчизняних так і англомовних студентів.