НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

08.09.2017

7 вересня 2017 року в морфологічному корпусі відбулося чергове засідання Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця під головуванням ректора, член-кореспондента НАМН України, професора Катерини Амосової.

До реалізації порядку денного члени Вченої ради привітали колег. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок в розвиток охорони здоров’я, високий професіоналізм та самовіддане милосердя та з нагоди дня народження (Клопотання Голови ГО «Медико-правовий захист» Петрика С) Відзнакою (медаллю) та посвідченням «Знання, душу, серце – людям» нагородили доцента кафедри внутрішньої медицини №2 Євгенія Андрєєва. За високий професіоналізм, надання кваліфікованих консультацій, вияв лікарської уваги та доброзичливе ставлення до здоров’я жителів міста Ланівці Тернопільської області (Клопотання міського голови м. Ланівці Казновецького Р.В.), Подякою Лановецької міської ради було нагороджено асистента кафедри урології Павла Яковлева.

За багаторічну, сумлінну, бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію були нагородженні ювіляри: Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця – доцент кафедри офтальмології Тетяна Баран; провідний науковий співробітник НДІ експериментальної та клінічної медицини Тетяна Брюзгіна; провідний науковий співробітник НДІ експериментальної та клінічної медицини Дельбар Гиренко; професор кафедри хірургії №2 Валерій Короткий; завідувач бібліотеки Людмила Матюхіна; завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, директор Національного музею медицини України, Заслужений лікар України, професор Вадим Шипулін. Подякою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця нагородили доцента кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Олену Кузнецову.

За вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політки в галузі освіти щодо запровадження та розвитку в Україні системи зовнішнього незалежного оцінювання та з нагоди 10-річчя проведення ЗНО Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця також нагороджено доцента кафедри біології Олександра Костильова.

За високопрофесійне викладання курсу фізіології; якісне подання як лекційного так і практичного матеріалу, поважне та дбайливе ставлення до студентів, індивідуальний підхід (клопотання колективу студентів 2 курсу мед.факультету №1, гр 1) Подякою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця було нагороджено доцентів кафедри фізіології Ірину Строкіну та Катерину Тарасову. Також члени Вченої ради привітали з присвоєнням Вченого звання «Доцент» Тараса Галигу, доцента кафедри загальної хірургії №2.

За сумлінне виконання обов’язків та високу успішність студентів порівняно з попередніми роками, ректор Катерина Амосова нагородила деканів факультетів ноутбуками. Такий подарунок дає можливість оперативно вирішувати усі питання пов’язані з контролем знань студентів та АСУ.

Першим питанням порядку денного було:
1.Підсумки діяльності НМУ імені О.О. Богомольця за 2016/2017 н. р. і стратегічні завдання колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на 2017/2018 навчальний рік. (Доповідач – ректор університету член-кореспондент НАМН України, професор Катерина Амосова). В обговоренні доповіді ректора взяли участь: перший проректор з науково-педагогічної роботи , член-кореспондент НАПН України, професор Ярослав Цехмістер; проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, професор Олеся Линовицька; проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко; завідувач кафедри гігієни та екології №2, академік НАМН України Олександр Яворовський; директор Інституту післядипломної освіти, професор Юрій Кучин; голова профспілкового комітету співробітників Марія Лук’янець; декан медичного факультету №1, професор Володимир Мельник; директор Інституту гігієни та екології, професор Сергій Омельчук; декан стоматологічного факультету, професор Наталія Біденко, завідувач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики Олександр Чалий, голова Студентського парламенту Костянтин Ковалішин. Відкритим голосуванням члени Вченої ради одноголосно схвалили звіт про діяльність Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2016/2017 навчальному році, а також проголосували за прийняття наданого в доповіді ректора проекту рішення в цілому із сформульованими в ньому завданнями колективу університету на наступний навчальний рік.

Зі Звітом про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з набору студентів на 2017/2018 навчальний рік виступив відповідальний секретар Приймальної комісії університету, доцент Юрій Марущенко. Звіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з набору студентів на 2017/2018 навчальний рік було схвалено членами Вченої ради.

3. Поточні справи.

3.1.Щодо проведення громадського обговорення роботи, допущеної до участі в конкурсі на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини (Р29), що представлена державною установою «Національний науковий центр радіаційної медицини» НАМН України Автори: Литвиненко О.О., Лещенко В.М., Сандомирський Б.П., Корпан М.М., Сушко В.О., Худецький І.Ю., Красносельський М.В. (доповідач – керівник відділу радіоіндукованих онкологічних захворювань ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» , д.мед.н., професор Олександр Литвиненко).

3.2.Щодо затвердження програм та навчальних планів циклів тематичного удосконалення «Невідкладні стани в акушерстві», «Багатоплідна вагітність», «Невиношування та недоношування вагітності» для лікарів-акушерів-гінекологів (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).

3.3.Щодо рекомендації про присвоєння грифу МОЗ України на Навчальний посібник з підготовки до тестових завдань ліцензійного іспиту «Крок-1. Стоматологія» з біологічної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів за спеціальністю «Стоматологія» (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).

3.4. Щодо рекомендації до друку навчального посібника для студентів стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів «Неврологія з нейростоматологією» за редакцією Л.І. Соколової та Т.І. Ілляш (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).

3.5. Щодо розгляду та затвердження робочої навчальної програми передатестаційного циклу «Анестезіологія та інтенсивна терапія» для лікарів-анестезіологів; робочої програми стажування за спеціальністю “Анестезіологія” для лікарів-анестезіологів, які підтверджують категорію; робочої навчальної програми циклу тематичного удосконалення з симуляційним курсом «Акушерська кровотеча» (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).

3.6. Щодо надання рекомендації на проведення у 2018 р науково-практичної конференції «Доказові аспекти сучасного акушерства та гінекології» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2018 р (доповідач – проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько).

3.7.Щодо присудження грантів у розмірі 45 тис. грн. (сорок п’ять тисяч гривень) для переможців ІІІ грантової конференції НМУ Ніколаєнко С.І, Підченко Ю.Д., Фоменко Н.С., Павленко Р.О., Храпач О.В. (робота – “Вивчення реакції сполучної тканини у щурів за умов різної антисептичної обробки імплантів”) згідно рішення Наукової координаційної ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. (доповідач – проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько).

3.8.Про надання рекомендацій на вступ до клінічної ординатури лікарям-інтернам: кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії – Мазурик Ярослав Мар’янович (доповідач – проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько).

3.9.Щодо атестації стипендіата Кабінету Міністрів України (КМУ) А.В. Дінця, якому призначено стипендію Постановою Комітету Державних Премій України в галузі науки та техніки (Комітет) №10 від 10.10.2016р. та рекомендації щодо продовження виплати стипендії (доповідач – проректор з наукової роботи, професор Тетяна Черенько).

3.10. Про забезпечення безперервної роботи Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця по суботам (доповідач: директор стоматологічного медичного центру, професор Андрій Копчак).

3.11. Про порядок надання стоматологічної допомоги студентам та співробітникам НМУ імені О.О. Богомольця на базі Стоматологічного медичного центру (доповідач: директор стоматологічного медичного центру, професор Андрій Копчак).

3.12. Щодо затвердження Плану роботи Науково-методичного центру соціологічних та маркетингових досліджень НМУ імені О.О. Богомольця на 2017-2018 н.р. (доповідач: завідувач кафедри філософії та соціології, професор Ірина Васильєва).

Учений секретар Вченої ради