НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ-СЕМІНАРУ «ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ ТА ФІЗИКИ ЖИВОГО» У КИЇВСЬКОМУ ЗООПАРКУ

19.12.2019

У цьому семестрі  було проведено  перше  засідання школи-семінару «Проблеми біоетики та фізики живого» на теренах Київського зоопарку. Це новий експериментальний напрямок у роботі школи-семінару. Мета його  – поєднання фундаментальної освіти з екоетичною обізнаністю майбутніх лікарів.  У засіданні взяли участь студенти-медики медичного факультету №1 НМУ, запрошений гість з білоруської столиці – Мінська, професор С.Б.Мєльнов, заступник генерального директора київського зоопарку  С.В.Харьков. Темою засідання було обговорення питань біоніки з точки зору завдань сучасної біомедицини та питань екологічної етики. Об’єктом наочного обговорення у першій  частині семінару був слон Хорос, що, перебуваючи поруч зі студентами (за огорожею),  «демонстрував»  біомеханічні можливості свого хоботу та особливості свого руху. У присутніх на заході навіть виникло відчуття, що слон відчуває задоволення від того, що він став учасником  навчального процесу і намагається продемонструвати якомога більше своїх здібностей.  Керівник школи-семінару,  доцент А.І.Єгоренков та його заступник, доцент В.В.Пащенко розповіли про фізіологічні механізми терморегуляції у слонів, про особливості біомеханіки їх рухів, про сучасні дослідження біомеханіки руху хоботу слона з метою  створення біопротезів та промислових маніпуляторів.  Професор С.Б.Мєльнов, який є відомим фахівцем у галузі генетики та біоетики, поділився зі студентами досвідом сучасних генетичних досліджень, що проводяться в зоопарках світу з метою збереження різноманіття тварин.  У другій частині семінару заступник генерального директора зоопарку С.В.Харьков провів цікаву співбесіду з питань  наукових та освітніх завдань сучасного зоопарку та проблем екоетики. Він зазначив, що головна проблема сучасного людства щодо тварин – це домінування світоглядного антропоцентризму, що має свої негативні наслідки для організації співіснування тварин та людства.

Формування гуманного ставлення до тварин та екоцентричного мислення у студентів розглядаються як пропедевтика  формування біотичного світогляду майбутнього медика. Студенти  виказали високу зацікавленість в обговоренні  такого роду міждисциплінарних тем саме на території зоопарку.  Можливо, невипадково новий вхід Київського зоопарку, відкриття якого планується найближчим часом, «географічно» наблизився до території Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Є домовленість з керівництвом зоопарку про продовження проведення занять школи-семінару. Мешканці київського зоопарку – тварини – стануть  не тільки нашими добрими друзями, але й учасниками  факультативу з фізики живого та біоетики.

                             

Школа-семінар «Проблеми біоетики та фізики живого»