НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ-СЕМІНАРУ «ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ ТА ФІЗИКИ ЖИВОГО» НА ТЕМУ: «ФЕНОМЕН ЧАСУ (НАУКОВІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ)»

24.12.2019

Новий Рік наближається – це питання  часу. Тому у цьому семестрі, крім інших, було проведено засідання школи-семінару на тему: «Феномен часу: наукові та гуманітарні аспекти (від фізики до біомедицини)». У засіданні взяли участь не тільки студенти та викладачі нашого Університету, а й представники професорсько-викладацького складу інших університетів та  наукових закладів міста Києва. Захід відбувся у Національному музеї медицини України. Під час засідання було проведено лекцію-презентацію та обговорення з теми  фізичних, біологічних, культурологічних  та нейрофізіологічних аспектів феномену часу. У  доповіді та обговоренні взяли участь доцент А.І. Єгоренков, науковий керівник школи-семінару, доцент В.В. Медведєв,  режисер театру А.Ю. Рибікова та інші.

Лунало багато запитань від студентів-медиків. Головні з них було озвучено під час семінару для подальшого обговорення: Чим відрізняється феномен часу для фізичних та біологічних систем? Чи можлива подорож у часі для фізичних або біологічних систем (наприклад, для людини)? Які біологічні механізми забезпечують відчуття часу людиною? Які  порушення у цих механізмах  можуть призвести до  негативних наслідків? Який науковий біомедичний зміст може бути наданий відомому вислову «час лікує»? Учасники засідання погодилися з твердженням, що всі ми, як біологічні системи,  «подорожуємо» у фізичному часі. І це надає нашому відчуттю життя особливої гостроти.  А для вчених-медиків створює нові перспективи у вивченні феномену людини в його біомедичному та біоетичному контексті.

У другій частині заходу деякі учасники мали можливість продовжити обговорення теми феномену часу на прикладі свого життя та професійної діяльності. У присутніх на семінарі виникло бажання продовжити обговорення таких цікавих міждисциплінарних тем у наступному, 2020 році.  Тому до зустрічі в Новому Році!

 

                             Школа-семінар «Проблеми біоетики та фізики живого»