НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 02.12.2019 р.

03.12.2019

02 грудня в аудиторії №2 імені професора В.О. Караваєва морфологічного корпусу відбулося засідання Конференції трудового колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Відкрив збори перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л.Кучин. Він поінформував присутніх, що перед конференцією відбулося позачергове засідання Вченої ради, яке пройшло відповідно до законодавства України, Статуту НМУ імені О.О. Богомольця та у зв’язку з поданням Ради Конференції трудового колективу нашого Університету. Члени Вченої ради одноголосно прийняли рішення запропонувати Конференції розглянути наступні питання:

  1. Про внесення змін до персонального складу Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця.
  2. Про зміни у складі Комісії по трудових спорах НМУ імені О.О. Богомольця.
  3. Про висловлення недовіри екс-ректору НМУ імені О.О. Богомольця К.М. Амосовій.
  4. Про звернення до вищих адміністративних установ України щодо захисту та забезпечення введення в силу результатів виборів ректора НМУ імені О.О. Богомольця, які відбулися 03 вересня 2019 року.

Перед початком роботи професор Ю.Л. Кучин привітав декана медичного факультету №3 Оксану Валентинівну Виговську з Днем народження і вручив квіти. Відкриваючи конференцію, Юрій Леонідович зазначив, що трудовий колектив університету нараховує 2800 працівників, з них науково-педагогічні та наукові працівники складають 1320 осіб, навчально-допоміжний, адміністративно-господарський персонал, бібліотека та Стоматологічний медичний центр – 1480 осіб, вітчизняних  студентів – понад 8000 осіб. З обраного складу делегатів Конференції трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця, який становить 337 осіб, для участі зареєструвалося 279  делегатів, тобто більше, ніж 2/3 від загальної кількості обраних делегатів, що дає підстави розпочати роботу.

Для підрахунку голосів при відкритому голосуванні делегати Конференції одноголосно обрали лічильників та мандатну комісію для розгляду відповідності кількісного і якісного складу зареєстрованих делегатів. Делегати конференції одностайно підтримали винесений на обговорення порядок денний і обрали головуючого зборів – директора Інституту гігієни та екології, професора С.Т. Омельчука, який продовжив роботу вищого колегіального органу – Конференції трудового колективу НМУ імені О.О.Богомольця. Секретарем зборів одноголосно обрали доцента кафедри анатомії людини М.А. Безштанька. Далі голова мандатної комісії професор С.І. Гаркавий оголосив зміст Протоколу засідання мандатної комісії №1, де його було обрано головою мандатної комісії та Протокол №2, яким мандатна комісія підтвердила повноваження 279 делегатів, які беруть участь у Конференції трудового колективу, 58 – відсутні з поважної причини, що означає, що КТК має повноваження приймати рішення.

З першого питання порядку денного щодо внесення змін до персонального складу Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця виступив перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучин. Юрій Леонідович запропонував ввести до складу Вченої ради Університету президента НАМН України Віталія Івановича Цимбалюка.  Делегати конференції одноголосно підтримали цю пропозицію.

Про внесення змін до складу Комісії з трудових спорів НМУ імені О.О. Богомольця виступила голова первинної профспілкової організації Університету М.М. Лук’янець, яка поінформувала про необхідність дообрати одного члена Комісії. Голова Комісії з трудових  спорів завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології, професор В.І. Петренко вніс пропозицію, ввести до складу Комісії юриста Л.Д. Боссак, яку одноголосно підтримали делегати зібрання.

З питання щодо висловлення недовіри екс-ректору НМУ імені О.О. Богомольця К.М. Амосовій виступив перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучин. Він поінформував, що 28.11.2019 р. Печерським районним судом  м. Києва (суддя Новак Р.В.)  було прийнято рішення про скасування наказу МОЗ України від 01.10.2018 р. про звільнення Амосової К.М. та поновлення її на посаді ректора НМУ  ім. О.О. Богомольця, не зважаючи на те, що К.М. Амосову вже було поновлено на роботі після 01.10.2018 р., а саме 29.12.2018 р., і в подальшому 18.01.2019 р. звільнено за інших законних підстав (наказ про звільнення не скасовано станом на сьогодні). Юрій Леонідович наголосив, що не зрозуміло, чому суд проігнорував обов’язкові для врахування висновки Верховного суду, висловлені у справі №757/18790/18-ц відносно того, що  заклади вищої освіти діють на принципах автономії та самоврядування, і саме Конференція трудового колективу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є тим органом, який приймає рішення щодо обрання свого ректора. За словами професора Ю.Л. Кучина, незрозуміло чому суд проігнорував рішення Конференції трудового колективу  від 25 січня 2019 року  про висловлення недовіри К.М. Амосовій як ректору, та результати виборів нового ректора, які відбулися 3 вересня 2019 року. Було наголошено, що вище згадане рішення суду щодо поновлення К.М.Амосової на посаді ректора не можна виконати, оскільки вона востаннє була звільнена наказом  від 18.01.2019 р., а не скасованим наказом від 01.10.2018 р.

Пропозиція головуючого про внесення до бюлетенів для таємного голосування питання щодо висловлення недовіри, визнання незадовільною роботу та відкликання К.М. Амосової з посади ректора НМУ імені О.О. Богомольця у зв’язку з неналежним виконанням своїх обов’язків та порушенням умов контракту від 16.06.2014 року була одноголосна підтримана делегатами Конференції. Делегати Конференції одностайно підтримали запропоновані кандидатури членів лічильної комісії, які одразу приступили до виконання покладених на них обов’язків.

З четвертого питання порядку денного щодо звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з метою захисту та введення в дію волевиявлення колективу НМУ імені О.О. Богомольця на виборах ректора, що відбулися 03 вересня 2019 року виступив професор С.Т. Омельчук. Делегати одноголосно підтримали цю пропозицію.

Головуючий дав слово голові лічильної комісії, директору Інституту післядипломної освіти, доценту Т.А. Вежновець. Тетяна Андріївна оголосила зміст Проколу №1, згідно з яким її було обрано головою лічильної комісії та Протокол №2 про результати таємного голосування, зокрема, що на Конференції трудового колективу НМУ були присутні – 279 делегатів, видано бюлетенів – 278, виявлено в урні – 276, невикористаних – 58 (відсутні з поважної причини), не голосували – 2.

За результатами таємного голосування переважною більшістю голосів делегатів КТК було висловлено недовіру екс-ректору К.М. Амосовій. Одноголосно затвердивши протоколи лічильної комісії і вичерпавши порядок денний, головуючий, директор Інституту гігієни та екології, професор С.Т. Омельчук, закрив збори.

Прес-центр