НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ І ПІДХОДІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ — НАГАЛЬНА ВИМОГА ЧАСУ

22.05.2020

У конференц-залі адміністративного курпусу НМУ відбулася нарада керівництва Університету із очільниками фармацевтичного факультету, завідуючими кафедр та співробітниками цього навчального підрозділу. Тема засідання була присвячена пошуку та запровадженню нових форм і засад у навчальному процесі.

Перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л.Кучин подякував викладачам і студентам за відповідальну позицію під час налаштування дистанційного навчання в Університеті. Юрій Леонідович зазначив, що ми сьогодні і у майбутньому маємо бути готовими до викликів, які переживає країна. Необхідно переформатовувати навчальний процес до сучасних вимог. Передусім, це стосується фармацевтичного факультету, який є авангардом дистанційної освіти в НМУ.

На нараді обговорювалися питання створення онлайн-курсів з кожної дисципліни, організації потужних комп’ютерних центрів, де можуть розвивати і впроваджувати нові інформаційно-комунікативні технології співробітники всіх навчальних на наукових підрозділів Університету.

Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор О.М.Науменко наголосив на необхідності активізації впровадження передового світового досвіду у навчальний процес, здійснюючи покрокові дії вже сьогодні. “Адміністрація університету готова підтримувати і стимулювати всіх новаторів цього процесу”, – запевнив Олександр Миколайович. Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, професор О.М.Власенко акцентував увагу учасників наради на практичних аспектах роботи.

 

Редакція газети «Медичні кадри»