НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НМУ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ (COVID-19)

06.04.2020

 

Запровадження дистанційної форми навчання на факультеті підготовки лікарів для Збройних Сил України – це сучасний освітній досвід, який став у нагоді під час загальнодержавного карантину COVID-19 та вже встиг залучитися підтримкою в науково-педагогічній та студентській спільнотах. Доцільність такої форми навчання обумовлена різними факторами, серед яких можна виокремити потребу в інтерактивній взаємодії студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи з освоєння навчального матеріалу.

За дистанційної форми навчання можуть використовуватися різні методи донесення навчально-методичної інформації до студентів (реферати та конспекти, вебінари та семінари). Сьогодні вже змінилося декілька поколінь спеціальних технологій в галузі дистанційної освіти – починаючи від звичайних друкованих освітніх видань до сучасних комп’ютерних технологій: освітнє телебачення, аудіо- та відеотрансляції, онлайн-конференції, E-Learning).

Сьогодні на факультеті підготовки лікарів для Збройних Сил України всі кафедри активно залучені до онлайн-платформи Neuron – дистанційного навчання студентів згідно з розкладом занять. Усі кафедри отримали доступ та ознайомилися з можливостями дистанційної платформи Neuron, а студенти зареєструвалися на веб-ресурсі.

Студентам було надано всі потрібні матеріали для дистанційної форми навчання, доступні на офіційних сторінках кафедр на сайті НМУ: навчальні програми, тематичні плани, методичні розробки, тестові завдання, зошити для самостійної роботи студентів, графік чергування викладачів та онлайн-консультацій студентів тощо. Крім того, на офіційних сторінках кафедр викладено посилання для студентів на сторінку кафедр у Facebook, куди було завантажено як основні, так і додаткові навчальні матеріали. В месенджерах Viber, Telegram та WhatsApp створено групи, в яких співробітники деканату мають постійний зв’язок із старостами всіх груп для вирішення поточних питань щодо організації та контролю за процесом дистанційного навчання. Так, наприклад, студент 2 курсу 8701 ФПЛ ЗСУ Михайло Ярославович Турянський: “Сьогоднішні реалії, на жаль, змушують покинути стіни нашої рідної Аlma mater, що не може нас не засмучувати. Але завдяки нашій навчальній частині і сучасним технологіям було створено, як на мене, цікаву інтерактивну платформу Neuron. На мою думку, це було найкращою ідеєю для продовження навчання. Структура завдань чітко злагоджена і зрозуміла, що, в свою чергу, дає змогу поринати у світ медицини і вдома”. Студентка 2 курсу 8701 ФПЛ ЗСУ Аліна Олександрівна Мусалімова: “Дуже дякуємо викладачам за те, що вони змогли пристосуватися до дистанційної освіти і намагаються якось полегшити процес навчання. Багато викладачів, напевно, думають, що ми сидимо без діла і задають нам втричі більше завдань, тому я дуже скучаю за навчанням, коли не треба писати п’ять предметів за вечір. Викладачі зробили все, щоб у нас проходили цікаво пари, щоб ми все встигали і розуміли матеріал. За це дякуємо. Дуже скучила за одногрупниками і викладачами”.

Науково-педагогічні працівники кафедр підтримують постійний зв’язок зі студентами згідно з розкладом навчальних занять. За кожною групою закріплений відповідальний викладач і постійно відбувається двосторонній зв’язок викладач-студент.

Студенти отримують постійний доступ до теоретичних напрацювань кафедр у вигляді презентацій, методичних посібників, практичних рекомендацій. Студенти під керівництвом викладача відповідно до тематичного плану виконують обов’язкові індивідуальні завдання письмово з кожної теми в зошитах для самостійної роботи, розв’язують ситуаційні задачі, і цей об’єм виконаної самостійно роботи достатній для зарахування теми заняття студентові. Завдяки можливостям інтернет-ресурсів і месенджерів надсилається фотозвіт на перевірку викладачеві для наступного оцінювання. Проводиться також моніторинг охоплення студентів дистанційним навчанням на всіх кафедрах.

Для тих студентів, які прагнуть отримати високий бал за поточну навчальну діяльність, рекомендовано виконувати додаткову самостійну роботу: написання історії хвороби або її фрагменту за заданою викладачем “легендою”, підготовка мультимедійної презентації на тему заняття, підготовка до друку публікацій тощо.

Студенти систематично взаємодіють з онлайн-ресурсом, отримують всі методичні рекомендації за кожною окремою темою та завданням, необхідні для їх виконання. Платформа Neuron дає також можливість пройти тестування за кожною темою та отримати відповідні бали за заняття. Для викладачів – це додатковий зручний спосіб уніфікувати всі виконані студентами роботи в єдиній офіційній зареєстрованій базі, а не використовувати для цього електронну пошту та різноманітні месенджери. Наразі науково-педагогічні працівники кафедр ФПЛ ЗСУ удосконалюють створені курси та доповнюють актуальною інформацією та новими модулями платформу Neuron.

 

                                                           Прес-центр за матеріалами деканату ФПЛ ЗСУ