НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ НА БЮДЖЕТНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

01.08.2019

1 серпня 2019 року в аудиторії №3 імені Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецького) морфологічного корпусу НМУ імені О.О. Богомольця  відбулося засідання Приймальної комісії, на якому проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор О.М.Науменко виступив зі звітом про прийом студентів на бюджетну форму навчання.

Надаючи слово доповідачеві, перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучин, назвав засідання «урочистим і водночас робочим», маючи на увазі те, що йдеться лише про перший, хоча й дуже важливий етап вступної кампанії 2019 року.

Перш ніж оголосити конкретні результати цього етапу для НМУ імені О.О.Богомольця, Олександр Миколайович коротко зупинився на загальній картині по Україні. А картина ця нинішнього року мала свою специфіку. Скажімо, 150-бальний поріг ЗНО з одразу двох конкурсних предметів став для багатьох потенційних студентів серйозною перешкодою. Зрозуміло, наш Університет не став тут винятком – загальні тенденції позначились і на кількості рекомендованих для вступу абітурієнтів-бюджетників, і на кількості реально поданих заяв-оригіналів. До речі, за цими показниками наш Університет виявився єдиним вищим медичним закладом освіти в державі, в якому на виділені місця держаного замовлення отримали рекомендацію 100 % абітурієнтів. Так, на спеціальність «Медицина» станом на 31 липня 2019 року зараховано 664 особи на 740 місць, «Педіатрія» – 67 на 80, ФПЛЗСУ (чоловіки) – 14 на 15, ФПЛЗСУ (жінки) – 5 на 5, «Стоматологія» – 7 на 8, «Медична психологія» – 5 на 5. Всього на бюджетну форма навчання на 853 місця зараховано 762 особи. Зважаючи на зазначені вище об’єктивні чинники, а також зіставивши показники НМУ імені О.О.Богомольця з відповідними показниками  інших медичних ВНЗ України, можна констатувати, що державне замовлення Університет виконав. Про це свідчать і інші показники. Наприклад, високий мінімальний бал на такі спеціальності, як «Медицина» (177,6), «Педіатрія» (170,3), «Стоматологія» (196,65), «Медична психологія» (186,9), незважаючи на те, що кількість бюджетних місць, передбачених на ці спеціальності, в НМУ значно більша, ніж в інших медичних ВНЗ.

Усі ці та деякі інші показники говорять про те, що у професора О.М.Науменка були всі підстави висловити на засіданні щиру подяку приймальній комісії, ректоратові, деканам, викладачам і студентам-волонтерам за плідну і ефективну роботу. До цієї подяки приєднався і відповідальний секретар приймальної комісії НМУ Максим Тарасенко, який нагадав, що вже розпочався другий етап вступної кампанії – прийом заяв-оригіналів від абітурієнтів на контрактну форму навчання.

Власне, щойно залишивши аудиторію Святителя Луки, ми «зітнулися» з мамою і донькою, яка принесла заяву на вступ до Університету на спеціальність «Педіатрія». Процес пішов. І триватиме він до 9 серпня 2019 року включно.

Прес-центр