НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ В.П.БАБИЧА НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕДИЦИНА»

11.09.2019

11 вересня 2019 року в конференц-залі адміністративного корпусу НМУ імені О.О. Богомольця відбувся захист аспіранта кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти з галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 «Медицина» на здобуття ступеня доктора філософії. Цей захист став першим в НМУ імені О.О. Богомольця серед аспірантів, які навчаються за «Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії».

За постановою КМУ №167 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» було утворено спеціалізовану вчену раду з правом проведення разового захисту дисертації Бабича Володимира Петровича.

Тема роботи аспіранта кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти НМУ Володимира Бабича, написаної під науковим керівництвом доктора медичних наук, професора Ю.Л.Кучина, більш ніж актуальна: «Оптимізація знеболення пацієнтів при лапароскопічних холецистектоміях». Не дивно, що після її стислого викладу і виступів опонентів – професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Вінницького НМУ імені М.І. Пирогова, доктора медичних наук Д.В. Дмитрієва та завідувача відділу анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку МОЗ України, доктора медичних наук І.І.Лісного, було чимало конкретних і предметних запитань. Володимир Бабич дякував за кожне з них і відповідав. У дискусії взяли участь не тільки голова тимчасової спеціалізованої вченої ради, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О.Богомольця, професор Ф.С.Глумчер і рецензенти – доктори медичних наук, професори цієї ж кафедри С.О. Дубров і О.В. Олійник. Захист викликав неабиякий інтерес у керівництва та співробітників НМУ, зокрема на ньому були присутні – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор О.М. Науменко, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції, професор Р.Л. Скрипник, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, професор О.А. Канюра, проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В. Земсков та інші. На захисті були присутні також аспіранти, які в найближчому майбутньому захищатимуть дисертації за новими правилами.

З виступів опонентів було зрозуміло, що зауважень, які б суттєво вплинули на оцінку праці В.П.Бабича, немає. Член-кореспондент НАМН України Ф.С. Глумчер прочитав проект рішення ради і поінформував присутніх про необхідність передбаченої регламентом процедури таємного голосування. З числа членів ради було обрано лічильну комісію, роздано бюлетені і проведено таємне голосування. Лічильна комісія оприлюднила його результати: «за» – 5, «проти» – немає, «недійсних бюлетенів» – немає. Отже, всі щиро привітали Володимира Петровича зі здобуттям наукового ступеня «доктор філософії».

Прес-центр