НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВИПУСКНИКИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 2 ПРОХОДЯТЬ АТЕСТАЦІЮ З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ І ПЕДІАТРІЇ

05.06.2020

Це другий іспит завершальної екзаменаційної сесії, де вихованці нашого Університету у дистанційному форматі демонструють знання та практичні навички, набуті протягом шести років навчання. Іспит має статус комплексного і практично орієнтованого. Так, саме вміння застосовувати у лікарській діяльності весь арсенал отриманих знань є визначальним в оцінці фахової компетентності випускників.

«Якість знання студентів – якість надання медичної допомоги пацієнтам», – зазначив член-кореспондент НАМН України, професор О.П.Волосовець. Олександр Петрович у спілкуванні зі студентами вимагає від них глибоких і всебічних знань медичних наук та клінічного мислення у визначенні діагнозу та тактики лікування при невідкладних станах, коли необхідно приймати швидкі та правильні рішення.

Екзаменаційний день виявився урожайним на відмінників. Відразу троє із семи претендентів на отримання диплому з відзнакою складали комплексні іспити. Це Вікторія Комар, Наталія Пелешок та Валерій Орел. Атестація проходила комісійно, тобто одночасно екзаменували відмінників навчання член-кореспонденти НАМН України, професори В.З.Нетяженко, О.П.Волосовець та професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №3, професор В.О.Бенюк. Одноголосно було прийнято рішення оцінити знання студентів найвищим балом. Із особливим задоволенням підтримав це рішення професор В.О.Бенюк. Василь Олексійович знає Вікторію Комар із четвертого курсу. Вона протягом трьох років веде творчий пошук у студентському науковому гуртку, а після отримання диплому лікаря продовжить навчатися і працювати на кафедрі акушерства та гінекології № 3 на посаді старшого лаборанта з правом проходження інтернатури. До розмови долучилися декан медичного факультету № 2, професор С.Г.Сова та Голова екзаменаційної комісії, професор В.З.Нетяженко. Василь Захарович відзначив високий рівень проведення атестації у дистанційному форматі. Велика заслуга в цьому керівництва НМУ, відповідальних технічних служб та деканату. У майбутньому, зазначив професор, досвід онлайн-освіти можна використовувати при подачі лекційного матеріалу, організації вебінарів та конференцій. Проте практичну частину навчання і контроль за його якістю необхідно проводити біля ліжка хворого, або в центрі симулятивної медицини, коли візуально можна спостерігати за лікарськими маніпуляціями студента і за потреби правильно їх скоригувати.

                                                                 

Редакція газети «Медичні кадри»