НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВИПУСКНИКИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРОХОДЯТЬ ЧЕРГОВЕ ВИПРОБУВАННЯ НА ПРОФЕСІЙНУ ЗРІЛІСТЬ

04.06.2020

Майбутні провізори складають іспит із важливої дисципліни «Організація та управління у фармації». Головними дієвими особами атестації, окрім самих випускників, є викладачі профільної кафедри, яку очолює професор К.Л. Косяченко. Костянтин Леонідович разом зі своїми колегами доцентами В.В. Довжук, Н.В. Шолойко, Н.В. Алєкперовою та Л.О. Галою екзаменують вітчизняних та іноземних студентів.

Іспит відбувається у дистанційному форматі, але жодним чином не впливає на об’єктивність оцінки знань випускників, зазначив голова екзаменаційної комісії, професор М.В. Хайтович. Екзаменатори – досвідчені викладачі і спеціалісти в галузі організації та управління у фармації. Вони вимагають від своїх вихованців ґрунтовних знань нормативно-правової бази забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами в Україні. Також під час іспиту студенти демонструють знання основних положень менеджменту та маркетингу, а найголовніше – вміння  застосовувати набуті знання у практичній діяльності. У майбутньому всім випускникам факультету, незалежно від займаної посади, доведеться керуватися сучасними знаннями ведення господарської діяльності, щоб бути конкурентноздатними на сучасному ринку надання аптечних послуг.

Під час атестації знову відзначився студент Павло Башаров. Відчувалося, що випускник вже має досвід роботи в аптеці, тому на питання екзаменатора, яким чином можна вплинути на якість обслуговування населення і при цьому зберегти рентабельність підприємства, майбутній провізор без вагання назвав цілий перелік заходів для успішної роботи аптечного закладу. Передусім це наявність широкого асортименту лікарських засобів, які мають бути фізично та економічно доступними для людей.

В роботі екзаменаційної комісії взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції, професор Р.Л. Скрипник та декан факультету, професор Т.Д. Рева. Вони подбали про те, щоб іспит пройшов на належному організаційному та технічному рівні і всі студенти мали змогу довести екзаменаторам, що вони повністю готові до самостійної практичної діяльності.

 

Редакція газети «Медичні кадри»