НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У ГАЛУЗІ «КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА»

23.03.2018

22 березня в НМУ імені О.О. Богомольця відбулася науково-практична конференція ІІ Туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт англійською мовою у галузі «Клінічна медицина». У науковому студентському форумі взяли участь 12 доповідачів із 6 медичних вузів України. Галузево-конкурсна комісія на чолі з проректором з наукової роботи, професором Т.М. Черенько та її заступником – завідувачем кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2, професором В.Є. Кондратюком відібрала найкращі творчі роботи майбутніх медиків і рекомендувала їх до захисту.

У вступному слові професор Т.М. Черенько побажала всім учасникам успіхів і висловила впевненість у тому, що нинішній форум стане поштовхом для нових наукових звершень. Це перша студентська англомовна конференція, коли доповіді, запитання і дискусія тривала виключно англійською мовою. Журі, у складі якого провідні викладачі та науковці, оцінювало не рівень знання мови, а передусім звертало увагу на актуальність, практичну значимість і самостійність проведених досліджень у галузі клінічної медицини. Враховували також компетентність, активність і переконливість самих доповідачів. Слід відзначити високу активність членів журі, що були запрошені з інших установ – завідувача відділу клінічної та епідеміологічної кардіології ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», професора Єни Л.М. і завідувача кафедри внутрішніх та професійних хвороб ВПНЗ «Київський медичний університет», професора Батушкіна В.В.

Усі представлені праці були цікавими та, головне, мають перспективи для продовження. Особливо активні дискусії тривали під час висвітлення питань діагностики та лікування серцево-судинних, інфекційних та ендокринних захворювань. Жвавий інтерес викликала доповідь і робота студента Сумського державного університету Вінсента Кусі («Epstein-Barr viral infection: epidemiology and clinic», керівник доцент Ільїна В.В.), що нагадувала круглий стіл по обговоренню проблем особливостей перебігу, клініки та діагностики вірусу Епштейна-Барра, який вважається найпоширенішою і контагіозною вірусною патологією. Вінсент Кусі за одностайним рішенням журі став переможцем конкурсу. Усі студенти отримали сертифікати учасників підсумкової конференції та подарунки.

НМУ представляли три доповідачі. Приємно відзначити, що двоє наших молодих науковців стали призерами. Це п’ятикурсники – Ганна Федоришин (медичний факультет №1), «Modern diagnostic of gastroesophageal reflux in the patients with bronchial asthma», науковий керівник доцент Красюк І.В. – II місце та Христина Гринькевич (медичний факультет №4), «Vaccination and reducing mortality and morbidity of diphtheria, pertussis and tetanus in Ukraine (1944-2015)», науковий керівник доцент Мохорт Г.А. – III місце.

ПЕРЕМОЖЦІ
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Клінічна медицина» (англійською мовою), за результатами підсумкової науково-практичної конференції на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 22 березня 2018 року.

Диплом І ступеня – Вінсент Кусі «Epstein-Barr viral infection: epidemiology and clinic» Сумський державний університет, медичний інститут, кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією
Науковий керівник – доцент, к.мед.н. Ільїна Вікторія Валеріївна

Диплом ІІ ступеня – Федоришин Ганна Василівна «Modern diagnostic of gastroesophageal reflux in the patients with bronchial asthma» Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2.
Науковий керівник – доцент, к.мед.н. Красюк Ірина Василівна

Диплом ІІІ ступеня – Авраменко Ганна Юріївна «Сharacteristic of colon microbiota at pulmonary tuberculosis and the influence of dysbacteriosis on the relapse of tuberculosis» Буковинський державний медичний університет, кафедра фтизіатрії та пульмонології
Науковий керівник – професор, д.мед.н. Тодоріко Лілія Дмитрівна

Диплом ІІІ ступеня – Гринькевич Христина Ігорівна «Vaccination and reducing mortality and morbidity of diphtheria, pertussis and tetanus in Ukraine (1944-2015)» Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра епідеміології
Науковий керівник – доцент, к.мед.н. Мохорт Геннадій Анатолійович

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2