НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУВСЯ ОСКІ-1 ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-ПСИХОЛОГІВ

14.06.2019

Вперше цього року на медико-психологічному факультеті, який здійснює підготовку лікарів-психологів за спеціальністю 225 «Медична психологія /225 Медична та психологічна реабілітація» відбувся об’єктивний структурований клінічний іспит ОСКІ-1. Мета іспиту —  оцінювання рівня  сформованості практичних навичок, якими студенти мають оволоділи на клінічних кафедрах впродовж навчання з 1 по 3 курс, в тому числі і кафедрах, на яких викладаються професійні медико-психологічні дисципліни. Кожен студент, згідно індивідуального маршруту, проходив  в тренінговому ОСКІ-центрі наступні станції: розпитування терапевтичного пацієнта; фізикальне обстеження пацієнта; серцево-легенева реанімація; вимірювання артеріального тиску; ПХО травми; надання допомоги при травмі; розпитування хірургічного пацієнта; малі маніпуляції (ін’єкції); надання психологічної характеристики особистості; побудова первинного психодіагностичного висновку. За словами декана факультету, професора М.М. Філоненко, перед початком іспиту у студентів було невелике хвилювання, оскільки ОСКІ-1 для майбутніх спеціалістів кваліфікації лікар-психолог проводиться вперше, як в Україні, так і в нашому Університеті. Мирослава Мирославівна “Під час підготовки до іспиту, – продовжила далі Мирослава Мирославівна, – професорсько-викладацький склад кафедр врахував найкращі світові практики у проведенні даного іспиту та специфіку дано спеціальності. Наступним кроком в осучасненні програм підготовки майбутніх лікарів-психологів буде розробка та впровадження об’єктивного структурованого клінічного іспиту – ОСКІ-2 «Медична психологія/225 Медична та психологічна реабілітація» з дисциплін, які вивчаються студенти з 4 по 6 курси”.

 

Деканат медико-психологічного факультету