НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛИСЯ ВСТУПНІ ФАХОВІ ВИПРОБУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ФАРМАЦІЯ”

01.08.2016

28 липня відбулися вступні фахові випробування для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціалісті за спеціальністю «Фармація» та вступають для продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю «Фармація», а також для осіб, які вступають на навчання за інтегрованими програмами зі скороченим терміном підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю «Фармація» (базовий освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр за спеціальністю «Фармація»).

Фахові випробування випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації фармацевтичного профілю проводилися у вигляді письмового тестування з дисциплін: фармацевтична хімія, фармакогнозія, аптечна та промислова технологія ліків, організація та економіка фармації та фармакологія.