НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ

21.09.2020

21 вересня 2020 року відбулося чергове онлайн-засідання Вченої ради Університету. Перед початком роботи Голова вченої ради, ректор Ю.Л.Кучин висловив великий жаль з приводу тяжкої і непоправної втрати — передчасної смерті завідувача кафедри описової та клінічної анатомії, Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора В.Г. Черкасова. “Все професійне життя Віктора Гавриловича пов’язане з нашим Університетом. Він багато років керував базовою кафедрою, був прекрасним фахівцем, викладачем, непересічною особистістю, мав енциклопедичні знання у різних сферах.  Смерть В.Г. Черкасова – це велика трагедія для всіх його колег, рідних та близьких “, –  зазначив Юрій Леонідович.

Пересвідчившись у наявності кворуму і затвердивши порядок денний, головуючий оголосив про початок роботи Вченої ради.

З першого питання порядку денного щодо затвердження заявок до конкурсу МОЗ на фінансування перехідних наукових досліджень і розробок кафедр НМУ імені О.О. Богомольця виступив проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В.Земсков (мультимедійна презентація). Члени зібрання одноголосно підтримали висунуті пропозиції.

 

Перейшовши до розгляду поточних питань, які також виніс на обговорення і затвердження проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В.Земсков (мультимедійна презентація), Вчена рада затвердила:

  • персональний склад комісії про надання висновку на наукову роботу Алудван Махмуд Бассам (кафедра ендокринології);
  • персональний склад разових спеціалізованих рад здобувачам наукового ступеня доктора філософії:

Ярославові Віталійовичу Цимбалюку (кафедра нейрохірургії);

Наталії Григорівні Мельник (кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1).

Зібрання одноголосно підтримало пропозицію щодо корекції теми дисертаційної роботи кандидата біологічних наук, доцента кафедри біоорганічної та біологічної хімії Лесі Василівни Яніцької на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук та відмову наукового консультанта (за заявою);   надало рекомендації та підтримку кандидатури асистента кафедри організації та економіки фармації Ірини Анатоліївни Костюк та рекомендувало до затвердження та друку Національні рекомендації Асоціації колопроктологів України щодо ведення пацієнтів з гемороєм (адаптовані згідно з рекомендаціями Європейського товариства колопроктологів (ESCP) (за поданням Президента асоціації колопроктологів України, професора кафедри хірургії №1, член-кор. НАМН України М.П.Захараша).

Вичерпавши порядок денний, Голова Вченої ради, ректор Ю.Л.Кучин подякував усім за роботу і, перш ніж закрити засідання, нагадав про епідемічну ситуацію у зв’язку з коронавірусною інфекцією COVID-19 і закликав усіх бути обережними та додержуватися всіх санітарно-епідемічних норм.

 

Прес-центр