НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

28.11.2019

27 листопада 2019 року в конференц-залі адміністративного корпусу Університету відбулося чергове засідання Вченої ради. Голова Вченої ради перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучин поінформував, що зареєструвалося 88 із 128 членів Вченої ради і розпочав роботу. Після оголошення та затвердження порядку денного Юрій Леонідович вручив Атестати професора та доцента.

АТЕСТАТ ПРОФЕСОРА ОТРИМАЛИ:

 • Юрій Юрійович КУЗЬМЕНКО – професор кафедри анатомії людини;
 • Олег Дмитрович НІКІТІН – професор кафедри урології;
 • Галина Анатоліївна СОЛОВЙОВА – професор кафедри внутрішньої медицини №3.

 

АТЕСТАТ ДОЦЕНТА ОДЕРЖАЛИ:

 • Аліна Анатоліївна БАЛАБАЙ – доцент кафедри патологічної анатомії №1;
 • Ольга Анатоліївна БУРКА – доцент кафедри акушерства та гінекології №1;
 • Ганна Валеріївна ГНИЛОСКУРЕНКО – доцент кафедри педіатрії №4;
 • Катерина Олександрівна ГОЛОЛОБОВАдоцент кафедри філософії, біоетики та історії медицини;
 • Ростислав Феліксович КАМІНСЬКИЙ – доцент кафедри анатомії людини;
 • Олександр Вячеславович МАЛІКОВ – доцент кафедри анатомії людини;
 • Віолетта Петрівна НАРОХА – доцент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії;
 • Валентина Іванівна ПРИМАЧЕНКО – доцент кафедри анатомії людини;
 • Раїса Анатоліївна РЕГУРЕЦЬКА – доцент кафедри терапевтичної стоматології;
 • Сергій Леонідович ШЕВЧЕНКО – доцент кафедри філософії, біоетики та історії медицини.

За багаторічну сумлінну і бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позиціюта з нагоди ювілею Юрій Леонідович ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ВЧЕНОЇ РАДИ нагородив:

 • ВОЛОДИМИРА ПАВЛОВИЧА ШИРОБОКОВА – завідувача кафедри, академіка НАН та НАМН України;
 • ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ВОЛОСОВЦЯ – завідувача кафедри, член-кореспондента НАМН України, професора;
 • ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ЧЕРНЯВСЬКОГО – професора кафедри внутрішньої медицини №1;
 • СВІТЛАНУ МИКОЛАЇВНУ ЗОРІНУ – доцента кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я;
 • АНДРІЯ ВІКТОРОВИЧА ШКУРБУ – професора кафедри інфекційних хвороб;

 

Сьогодні перший в нашому Університеті диплом Доктора філософії отримав Володимир Петрович БАБИЧ, захист якого відбувся 11 вересня 2019 року.

Ще раз привітавши всіх нагороджених, Вчена рада перейшла до реалізації порядку денного.

З першого питання виступив проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В.Земсков, який виніс на обговорення кандидатури колег щодо присвоєння їм вчених звань професор і доцент. Після представлення та обговорення кожної кандидатури, засідання одноголосно підтримало пропозицію про внесення їх прізвищ до бюлетеню для таємного голосування (Мультимедійна презентація додається).

Для реалізації процедури таємного голосування була обрана лічильна комісія, яка одразу приступила до виконання покладених на неї обов’язків.

Далі Голова Вченої ради запросив до слова декана медико-психологічного факультету, професора Мирославу Мирославівну Філоненко, яка представила присутнім Звіт про результати роботи медико-психологічного факультету за 2018/2019 н.р. та завдання на 2019/2020 н.р. (Мультимедійна презентація додається). Зібрання одноголосно прийняло до відома результати звіту і затвердило пропозиції.

З третього питання порядку денного виступив декан медичного факультету №1, професор В.С. Мельник, який розповів про результати складання пілотного проекту «ОСКІ-2. Медицина». У своєму виступі він звернув увагу на те, що у ході його проведення виявилася низка незначних недоліків, які слід урахувати і усунути. Володимир Степанович запропонував замовити та придбати необхідне матеріально-технічне забезпечення,  витратні матеріали  та включити проведення ОСКІ-2 в графік 12 семестру 2019/2020 н.р. для вітчизняних студентів медичних факультетів та підготувати відповідний наказ. Після короткого обговорення звіт і пропозиції, висловлені професором В.С.Мельником були одностайно підтримані членами Вченої ради.

Перейшовши до поточних питань порядку денного, професор Ю.Л. Кучин запросив до слова  асистента кафедри менеджменту і охорони здоров’я Олександра Володимировича Короткого, який представив інформацію щодо створення студентської клініки в НМУ. Він висловив сподівання, що «за підтримки МОЗ України та співпраці з науково-медичною спільнотою, така важлива структура як студентська клініка буде створена», але це питання має бути вирішене на державному рівні, зокрема поки що не створено концепцію, якою має бути модель студентської клініки.  Зібрання прийняло доповідь колеги до відома.

Наступним виступив проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, професор О.М. Власенко, який виніс пропозицію щодо перейменування кафедри хірургії №4 на кафедру хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії, яку підтримали всі члени Вченої ради.

Далі головою лічильної комісії були оголошені результати таємних голосувань, за результатами яких прийняли рішення про присвоєння

вченого звання «професор» по кафедрі хірургії №2 професору кафедри, д.мед.н. Теплому Валерію Віталійовичу (одержали бюлетені88 осіб, в урні було – 86 бюлетенів, проголосували: «за» – 86, «проти» – 0, «зіпсованих бюлетенів» – 0).

вченого звання «доцент»:

 • по кафедрі ортопедичної стоматології к.мед.н., доценту кафедри Гущі Дмитру Костянтиновичу (одержали бюлетені – 88 осіб, в урні було – 86 бюлетенів, проголосували: «за» – 86, «проти» – 0, «зіпсованих бюлетенів» – 0);
 • по кафедрі педіатрії №5 к.мед.н., доценту кафедри Єсиповій Світлані Іванівні (одержали бюлетені – 88 осіб, в урні було – 86 бюлетенів, проголосували: «за» – 86, «проти» – 0, «зіпсованих бюлетенів» – 0);
 • по кафедрі соціальної медицини та громадського здоров’я к.пед.н., доценту кафедри Іншаковій Ганні Вадимівні (одержали бюлетені – 88 осіб, в урні було – 86 бюлетенів, проголосували: «за» – 86, «проти» – 0, «зіпсованих бюлетенів» – 0);
 • по кафедрі ортопедичної стоматології к.мед.н., доценту кафедри Ковалю Євгену Анатолійовичу (одержали бюлетені – 88 осіб, в урні було – 86 бюлетенів, проголосували: «за» – 86, «проти» – 0, «зіпсованих бюлетенів» – 0);
 • по кафедрі акушерства та гінекології №1 к.мед.н., доценту кафедри Наритник Тетяні Теодорівні (одержали бюлетені – 88 осіб, в урні було – 86 бюлетенів, проголосували: «за» – 86, «проти» – 0, «зіпсованих бюлетенів» – 0);
 • по кафедрі загальної та медичної психології к.мед.н., доценту кафедри Скоробогатовій Ользі Валентинівні (одержали бюлетені – 88 осіб, в урні було – 86 бюлетенів, проголосували: «за» – 86, «проти» – 0, «зіпсованих бюлетенів» – 0);
 • по кафедрі ортопедичної стоматології к.мед.н., доценту кафедри Тишку Дмитру Федоровичу (одержали бюлетені – 88 осіб, в урні було – 86 бюлетенів, проголосували: «за» – 86, «проти» – 0, «зіпсованих бюлетенів» – 0).

Усі протоколи лічильної комісії були одноголосно затвердженні Вченою радою.

Засідання продовжила завідувач відділу аспірантури і докторантури, доцент К.О. Гололобова, яка висунула на затвердження питання про  призначення експертної комісії та структурного підрозділу для надання висновку на дисертаційну роботу аспіранта кафедри нейрохірургії Молотковця Віталія Юрійовича на тему: «Електрозварне з’єднання епіневрію для відновлення структурної цілісності нервового стовбуру (експериментальне дослідження)». (Мультимедійна презентація додається)Члени Вченої ради одноголосно підтримали пропозицію.

Наступним слово взяв проректор з наукової роботи та інновацій, професор Сергій Володимирович Земсков, який запропонував для обговорення і затвердження питання:

 • Про надання рекомендації на присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» декану медичного факультету №4, професору Пельо Ігорю Михайловичу;

 

 • Про затвердження теми докторської дисертації завідувача хірургічним відділеням Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця Чопчика Віталія Дмитровича «Концептуальна модель університетської стоматологічної клініки на принципах державно-приватного партнерства (медико-соціальне обгрунтування)» та призначити науковим консультантом д.мед.н., професора Канюру О.А.;

 

 • Про надання рекомендації до видання навчального посібника «Органічна хімія. Тестові завдання з поясненнями для студентів фармацевтичного факультету» (автори: проф. Ніженковська І.В., асист. Головченко О.І.);

 

 • Про надання рекомендації на видання книги «Милосердя та благодійність на теренах України» (колектив авторів: проф. Мойсеєнко В.О., проф. Канюра О.А., к.мед.н. Тарченко І.П.). Видання присвячене 30-річчю незалежності України та приурочене до 180-річчя НМУ імені О.О. Богомольця;

 

 • Про затвердження циклу ТУ «Організація медико-санітарної та профпатологічної допомоги працівників певних категорій» тривалістю 1 та 2 тижні (кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології);

 

 • Про затвердження циклу спеціалізації зі спеціальності «Професійна патологія» тривалістю 3 місяці (кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології);

 

 • Про затвердження циклу стажування зі спеціалізації «Професійна патологія» тривалістю 1 місяць (кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології);

 

 • Про зміну шифру спеціальності дисертаційної роботи пошукача кафедри гістології та ембріології Моторної Наталії Василівни (науковий керівник – проф. Сокуренко Л.М.) з «03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія» на «14.03.01 – нормальна анатомія».

 

Всі пропозиції, висунуті професором С.В.Земсковим, зібрання підтримало одностайно.

Далі Сергій Володимирович поінформував про підбиття підсумків участі НМУ імені О.О. Богомольця у Всеукраїнській студентській олімпіаді,      Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2018/2019 н.р. (Мультимедійна презентація додається). Звіт ухвалили одноголосно.

Роботу  зборів продовжила доповідь завідувача кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини, професора Олени Євгеніївни Дорофєєвої, яка запропонувала для обговорення та перезатвердження освітньо-професійну програму підготовки спеціалістів ІІ рівня вищої освіти «Магістр», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».  У ході обговорення, в якому взяли участь професор О.М.Науменко, професор М.М.Філоненко, були висунуті доповнення та рекомендації про необхідність доопрацювати це питання. Підбиваючи підсумки дискусії, професор Ю.Л.Кучин сказав, що виступи членів Вченої ради показали, що затверджувати програму у представленому вигляді не можна і запропонував навчально-методичному відділу Університету вивчити це питання і доопрацювати.

Наступною виступила доцент кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Наталія Володимирівна Гречишкіна з доповіддю про затвердження освітньої програми підготовки бакалаврів та магістрів громадського здоров’я (Мультимедійна презентація додається). Після нетривалого обговорення всі члени зібрання підтримали запропоновану програму.

Голова Вченої ради професор Ю.Л. Кучин  поінформував присутніх, що минулого понеділка на засіданні Ректорату було прийнято рішення про оприлюднення електронної петиції на сайті Глави держави з метою захисту  результату  волевиявлення на виборах ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця від рейдерських дій екс-керівництва НМУ на чолі з Катериною Амосовою. «Університет є вагомою структурою, колективом людей, який не є кріпаками, що рішенням судді якогось районного суду можуть бути підпорядковані якійсь одній людині», – сказав Юрій Леонідович і передав слово проректору з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професору О.М.Науменку. Олександр Миколайович наголосив, що дійсно на засіданні Ректорату було одностайно підтримане звернення колективу НМУ до Президента України стосовно ситуації в Університеті. «26 січня, – продовжив він, – минає два роки відтоді, як від обов’язків ректора була відсторонена К.М. Амосова. Незважаючи на важкі часи, пов’язані з намаганням Катерини Миколаївни за будь-яку ціну повернутися в крісло ректора, наш Університет продовжував працювати і розвиватися. Про це говорять рейтинги НМУ, який є найкращим серед медичних закладів вищої медичної освіти України. За ці майже два роки відбулося багато призначень, Вченою радою НМУ присвоєно вчені звання професорів, доцентів, Заслужених лікарів України, Заслужених діячів науки і техніки України. Нагадаю, що нашу Вчену раду Катерина Миколаївна вважає нелегітимною разом із суддею Абловим, який виніс постанову суду, що Університет, його трудовий колектив і Вчена рада не мають права присвоювати вчені звання, брати на роботу людей, працювати в нормальному штатному режимі. Весь цей непростий час, ми намагалися підтримувати дух Університету і один одного». О.М. Науменко подякував всім співробітникам за розуміння ситуації і підтримку: «Без вашої щоденної копіткої роботи були б інші результати та прогнози щодо майбутнього НМУ. Дякуємо всім тим, хто, можливо всупереч своїм амбіціям, прийняв виважені рішення на користь Університету. Тільки дякуючи  всьому колективу, Вченій раді, ми змогли всі разом відстояти чесне ім’я нашого Університету. Нагадаю, що на Конференції трудового колективу майже одноголосно (94% голосів)  була висловлена недовіра екс-ректору К.М. Амосовій, чим колектив Університету підтвердив своє категоричне небажання працювати під її керівництвом. Оприлюднена на офіційному сайті Глави Держави петиція є не захистом або проханням про допомогу, це – визнання результатів роботи НМУ, Вченої ради, співробітників і професорсько-викладацького складу.».  Далі слово взяв проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, професор О.А. Канюра, який згадав, що у вересні поточного року вперше в історії НМУ ректора обирали не лише члени Вченої ради, а й звичайні співробітники Університету, викладачі та студенти. Колектив обрав собі ректора, який був визнаний переможцем. “Однак, – заначив Олександр Андрійович, – до цього часу Міністерство охорони здоров’я України не підписало трудовий контракт із новообраним ректором у зв’язку з тим, що корумповане екс-керівництво НМУ на чолі з екс-ректором Катериною Амосовою, за допомогою корумпованих чиновників та судів намагаються блокувати результати виборів та загалом роботу Університету. Колектив НМУ імені О.О. Богомольця розмістив петицію на сайті Президента України, щоб Глава держави дослухався до голосу колективу і доручив МОЗ України підписати контракт з обраним ректором, професором Ю.Л. Кучиним. Ми маємо надію, що нове керівництво країни почує голос колективу нашого Університету». Професор О.А. Канюра заначив, що для розгляду петиції Президентом України треба набрати 25 тис. голосів і закликав всіх підтримати звернення своїм голосуванням (Мультимедійна презентація додається).

Вичерпавши порядок денний, Голова Вченої ради перший проректор з науково-педагогічної роботи і післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучин подякував всім за роботу і закрив засідання.

 

Прес-центр