НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛОСЯ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

28.05.2020

27 травня 2020 року в онлайн-режимі відбулося чергове засідання Вченої ради НМУ, яке вів її Голова, перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Юрій Леонідович Кучин. Для участі у заході зареєструвалося 90 членів Вченої ради, що дало можливість розпочати роботу. Юрій Леонідович оголосив порядок денний, одноголосно підтриманий зібранням, і відкрив засідання.

Перш ніж перейти до розгляду питань, головуючий нагадав, що зазвичай вручення атестатів про присвоєння звання професора та доцента на зборах Вченої ради завжди було урочистою і святковою подією, але на заваді став запроваджений карантин, отже, документи можна буде отримати у робочому порядку,  і оголосив список.

Юрій Леонідович привітав із присвоєнням вченого звання професора: Олену Петрівну Вавріневич  – кафедра гігієни та екології №1, Любов Михайлівну Захарцеву – кафедра патологічної анатомії №1, Бориса Івановича Паламаря – кафедра соціальної медицини та  громадського здоров’я;

та вченого звання доцента: Дмитра Вікторовича Добрянського – кафедра внутрішньої медицини №3, Віталія В’ячеславовича Євтушенка – кафедра дитячих інфекційних хвороб, Тетяну Анатоліївну Карасевську  –  кафедра внутрішньої медицини №2, Аліну Вадимівну Корсак – кафедра гістології та ембріології,  Яну Аполлінаріївну  Краєвську – кафедра медичної та загальної хімії, Дар’ю Геннадіївну Матукову-Яригу  –  кафедра менеджменту охорони здоров’я, Наталію Володимирівну Прус – кафедра менеджменту охорони здоров’я, Дмитра Федоровича Тишка – кафедра ортопедичної стоматології, Дмитра Леонідовича Федькова – кафедра внутрішньої медицини №3, Ларису Володимирівну Шуляренко – кафедра ендокринології; а також оголосив про присвоєння вченого звання старшого дослідника Любомиру Орестовичу Фурдичку, спеціальність 222 «Медицина».

Із першого питання щодо змін до Правил прийому на навчання до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2020 році виступив проректор із науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор О.М. Науменко (мультимедійна презентація додається). Винесений на затвердження документ члени Вченої ради ухвалили вісімдесятьма п’ятьма голосами, «проти» – 0, «утримався» – 0, із технічних причин не проголосувало 5 членів Вченої ради.

Наступним слово взяв проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В. Земсков. Сергій Володимирович  запропонував обговорити і ухвалити такі питання:

 

  • Щодо призначення експертних комісій та структурного підрозділу для надання висновку на дисертаційну роботу (мультимедійна презентація додається). Зібрання затвердило склади експертних комісій: «за» – 87, «проти» – 0, «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 3 особи.

 

  • Щодо затвердження складу разових спеціалізованих вчених рад (мультимедійна презентація додається). Вчена рада підтримала пропозицію:   «за» – 87, «проти» – 0, «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 3 особи.

 

  • Щодо видачі диплому доктора філософії №000552 за спеціальністю 222 «Медицина» Андрію Ігоровичу Колосовичу (на основі рішення колегії МОН України від 14.05.2020 року №627). Рішення ухвалили: «за» – 87, «проти» – 0, «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 3 особи.

 

  • Щодо зміни наукового керівника аспіранту кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії Микиті Іллічу Слюсарєву. Зібрання підтримало пропозицію: «за» – 88, «проти» -0, «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 2 особи.

 

  • Щодо підтримки кандидатури докторанта кафедри ендокринології Назарія Миколайовича Кобиляка для участі у конкурсі з обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень. Зібрання підтримало пропозицію: «за» – 88, «проти» – 0, «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 2 особи.

 

  • Про надання рекомендації на проведення XXIII щорічної всеукраїнської конференції «Актуальні питання педіатрії» (м. Дніпро, 15-17 вересня 2021) та внесення заходу до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2021 рік. Вчена рада ухвалила пропозицію: «за» – 86, «проти» – 0, «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 4 особи.

 

  • Про надання рекомендації щодо видання підручника «Біостатистика» до навчальної програми «Соціальна медицина, громадське здоров’я» для додипломної підготовки фахівців другого (магістерського) рівня. Зібрання підтримало пропозицію: «за» – 88, «проти» -0, «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 2 особи.

 

Головуючий надав слово проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи, професору О.М. Власенку, який запропонував підтримати пропозицію щодо працевлаштування випускників 2020 року на посади старших лаборантів на кафедри Університету. Олег Миколайович наголосив, що кандидатури всіх 42 випускників обговорено і підтримано на  комісії щодо сприяння працевлаштуванню випускників 2020. Рішення ухвалили: «за» – 88, «проти» – 0, «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 2 особи.

Вичерпавши порядок денний, Голова Вченої ради, перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучин подякував усім за роботу і закрив збори.

 

Прес-центр