НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛАСЯ НАРАДА ІЗ ЗАВІДУЮЧИМИ КЛІНІЧНИХ КАФЕДР І ПІДРОЗДІЛІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ЗА ЛІКУВАЛЬНУ РОБОТУ

20.11.2019

20 листопада в конференц-залі адміністративного корпусу НМУ імені О.О. Богомольця відбулася нарада із завідуючими клінічних кафедр і підрозділів та відповідальними за лікувальну роботу. Метою проведення заходу є належна організація лікувально-консультативної роботи професорсько-викладацьким складом Університету та приведення її до вимог чинного законодавства. Відкрив засідання перший проректор з науково-педагогічної роботи і післядипломної освіти, професор Ю.Л.Кучин, який наголосив на важливості наради й представив членів президії:  проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професора О.М.Науменка, проректора з науково-педагогічної та виховної роботи, професора О.А.Канюру, проректора з наукової роботи та інновацій, професора С.В.Земскова, начальника відділу лікувально-консультативної роботи, доцента В.С. Дідковського та заступника начальника відділу лікувально-консультативної роботи, доцента Р.С.Цимбалюка та передав слово професору О.М.Науменку.

Олександр Миколайович виступив з доповіддю «Про перспективи та нагальні проблеми лікувально-консультативної роботи кафедр та підрозділів НМУ» (мультимедійна презентація доповіді додається). У ній він розповів про розподіл клінічних баз за підпорядкуванням, структуру та показники лікувальної роботи НМУ, питання безперервного професійного розвитку лікарів Університету тощо. Особливу увагу доповідач приділив результатам внутрішнього аудиту лікувально-консультативної роботи на клінічних кафедрах НМУ у 2018-2019 роках. У доповіді також йшлося про проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів студентів та «Днів донорства» в Університеті, оптимізацію роботи пунктів медичної допомоги НМУ, а саме, їх структури, робочого навантаження та особливості роботи.

Далі виступив начальник відділу лікувально-консультативної роботи НМУ, доцент  В.Л. Дідковський, який розповів про особливості складання звіту з лікувальної роботи клінічних кафедр та підрозділів Університету за 2019 рік (мультимедійна презентація додається).

Доповідь «Безперервна професійна медична освіта  співробітників клінічних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця» представив заступник начальника відділу лікувально-консультативної роботи, доцент Р.С.Цимбалюк (мультимедійна презентація додається).

Вичерпавши порядок денний, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор О.М.Науменк подякував всім присутнім за роботу і закрив засідання.

 

Прес-центр