НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

В ОНЛАЙН-РЕЖИМІ ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ТРЕТЬОГО КУРСУ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

19.05.2020

На кафедра загальної і медичної психології відбувся захист курсових робіт студентів третього курсу медико-психологічного в онлайн-режимі на платформі Zoom факультету (дивіться за посиланням:

https://www.facebook.com/100007863762338/posts/2657081131230653/?d=n) .

Відповідно до робочого навчального плану студенти 3-го року навчання виконували наукове дослідження з дисципліни «Соціальна психологія». Головною домінантою написання курсової роботи є принцип науковості, який полягає у тому, що зміст курсової роботи має бути повністю узгодженим із сучасними науковими дослідженнями. Крім того, курсова робота повинна відповідати вимогам актуальності та практичної цінності. Тому при написанні курсових робіт студенти разом з аналізом сучасної наукової літератури використовували й матеріали власної дослідницької діяльності.

Завідувач кафедри загальної і медичної психології доктор медичних наук, професор М,М.Матяш у вступному слові наголосив, що написання та захист курсової роботи дозволяють студентам не лише поглибити свої теоретичні знання з цієї дисципліни, а й сформувати навички самостійної наукової роботи. Студенти також мали змогу оволодіти методикою побудови та проведення психологічних досліджень з використанням сучасного психодіагностичного інструментарію; набути досвіду теоретичного узагальнення, кількісного та якісного аналізу результатів дослідження; отримати навички формулювання власних теоретичних і практичних висновків з теми дослідження.

Під час захисту курсових робіт студенти 3-го курсу представили власні наукові доробки з різних актуальних питань сучасної психологічної науки. Відбулося цікаве та змістовне обговорення результатів студентських наукових досліджень, у якому взяли участь наукові керівники: доцент О.В.Скоробогатова, доцент Н.А.Тертична, доцент Н.М.Городнова, викладач А.В.Жук. Також студенти отримали корисні настанови для подальших наукових досліджень від завідувача кафедри М.М.Матяша. Такий формат навчань дозволив студентам презентувати свої аргументи у професійній науковій дискусії та висловити власне ставлення до нового формату захисту курсових робіт.

Публічний захист наукового дослідження був орієнтований на розвиток власної активної та відповідальної професійної позиції студентів, а також став своєрідним способом підготовки до написання наукових тез, статей на тему дослідження до наукового журналу кафедри «Загальна та медична психологія», у якому будуть опубліковані кращі наукові дослідження студентів.

 

Прес-центр за матеріалами кафедра загальної і медичної психології