НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УНІВЕРСИТЕТСЬКА БІБЛІОТЕКА ДЯКУЄ МЕЦЕНАТАМ

22.06.2016

Наукова бібліотека НМУ імені О.О.Богомольця  щиро дякує  всім, хто долучився до поповнення книжкового фонду бібліотеки  сучасними підручниками, монографіями, навчально-методичними посібниками на благо науки і  освіти:
 Діброві   В’ячеславу Андрійовичу – доценту кафедри патологічної анатомії
Методики морфологічних досліджень: монографія/ Багрій М.М., Діброва В.А., Попадинець О.Г., Грищук М.І.; за ред. М.М. Багрія, В.А.Діброви – 10 примірників. – 2016
– Мальцеву  Дмитру Валерійовичу – завідувачу лабораторії імунології  та молекулярної біології НМУ імені О.О.Богомольця, доценту кафедри неврології  №1 НМАПО імені П.Л.Шупика
Мальцев Д.В.Расстройства спектра аутизма у детей с дефицитом фолатного цикла. Монография. – 2016
– Мальцевій   Людмилі  Олексіївні – професору  кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської медичної академії
Сепсис – ассоциированная энцефалопатия. Монография. /Л.О.Мальцева, Ю.Ю.Кобеляцький, М.Ф.Мосенцев, Р.К.Карась та інші. – 2016
Михайличенку   Борису Валентиновичу – завідувачу кафедри судової медицини, професору
Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін. Матеріали студентської конференції до 175-річчя  Університету (27 квітня 2016 року) –  2 примірники. – 2016
 Никулі  Тарасу Денисовичу – професору, заслуженому  діячу науки і техніки України, завідувачукафедри  пропедевтики внутрішньої медицини  № 2 (1988-2014 рр.)
Никула Т.Д. Моє київське півстоліття(Мемуари). – 2015
Никула Т.Д. Родом з Буковини (Мемуари). – 2015
–    Пасєчнікову  Сергію Петровичу – завідувачу кафедри урології, професору, заслуженому   діячу  науки і техніки України
Урологія : підручник /С.П.Пасєчников, С.О.Возіанов, В.М.Лісовий та ін./; за редакцією  професора  С.П.Пасєчнікова  –  15 примірників. – 2015
Урологія (практичні навички для лікарів-інтернів): Навчально-методичний посібник /Стусь В.П.,Пасєчніков С.П., Моісеєнко М.М. та ін. За ред. професора В.П.Стуся   та професора С.П.Пасєчнікова – 10 примірників. – 2015
Пасєчніков С.П.,Зайцев В.І. Урологія для сімейного лікаря: навчальний посібник – 20 примірників. – 2013
– Сербіну Олегу Олеговичу – директору Наукової  бібліотеки  імені М.О.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Журнали медичної тематики в кількості 403 примірників.
– Цехмістеру  Ярославу  Володимировичу – першому проректору з науково-педагогічної роботи, професору, Заслуженому працівнику освіти України
Сергійчук В.І. Соборна пам’ять України.  Календар-альманах. – 2015;
Сергійчук В.І. Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства. Видання  третє, доповнене. – 2015
Шереметьева  Т.Л. 100 городов мира, которые не обходимо увидеть.