НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ НМУ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ В ТОКІО

17.12.2019

Нещодавно в місті Токіо (Японія) відбулася міжнародна конференція «WORLD HEART SUMMIT and International Conference on STD, HIL, AIDS AND INFECTIOUS DISEASES», що налічувала більш як сто спеціалістів з усього світу в області дослідження небезпечних інфекцій.

Вступну частину урочисто відкрив Голова комітету конференції професор Хіроші Огруї з Йокогамського фармацевтичного університету (Японія). Він наголосив на важливості проблем, яким присвячена тематика конференції, оскільки, на жаль, сьогодні для всіх країн світу є дуже актуальними діагностика та лікування туберкульозу, СНІДу та інших інфекційних хвороб.

Протягом другого дня звучали доповіді відомих європейських та американських наукових шкіл. Левова частка їх була присвячена обговоренню лікування туберкульозу. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця доповіддю «Evaluation the risk of hepatotoxic reactions during treatment of tuberculosis, depending on the genotype of cytochrome P450 (СYP2E1)» представили професор Л.В.Гайова, професор Л.В.Натрус і аспірант Ю.С.Осадчук. Дослідники надали результати власних досліджень, виконаних у Науково-дослідному інституті експериментальної та клінічної медицини, щодо генетично детермінованих особливостей гепатотоксичних реакцій у хворих на туберкульоз залежно від поліморфізму гену СYP2E1.

У своїй усній доповіді завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії, професор Людмила Гайова наголосила на актуальності дослідження патогенезу та особливостей змін в організмі пацієнтів резистентного та мультирезистентного туберкульозу, який в Україні виявляється у кожного четвертого пацієнта. Доповідач надала унікальні дані щодо вірогідної протекторної ролі поліморфізму гену CYP2E1 у пацієнтів на ТБ, який зменшує кількість метаболітів протитуберкульозних ліків і тим самим зменшує розвиток гепатотоксичних реакцій, що може стати підставою для персоніфікації терапевтичних схем в клініці.

Доповідь про унікальні результати українських дослідників викликала жваву дискусію та значний інтерес у вчених – учасників конференції. Підтвердженням цього стала пропозиція відомого міжнародного журналу Archives of Infectious Diseases & Therapy висвітлити отримані результати у вигляді статті.

  

 Прес-центр за матеріалами кафедри біоорганічної та біологічної хімії