НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

У НМУ РОЗПОЧАВСЯ ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ ІСПИТ «КРОК-2»

21.05.2019

21 травня в НМУ згідно навчального плану розпочалася атестація випускників 2019 року. Вагомою складовою цього важливого заходу є складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-2». Студенти медичних факультетів складали екзамен «Крок-2. Загальна лікарська підготовка», а майбутні психологи – «Крок-2. Медична психологія».

Понад тисячу цьогорічних випускників в 15 аудиторіях студентського містечка НМУ одночасно виконували тестові завдання. Згодом результати засвідчать, який рівень фахової компетентності мають наші випускники.

Цьому передувала копітка підготовча робота. Студенти проходили багаторазові тренування в комп’ютерному класі та в електронній системі Neuron. На профільних кафедрах багато уваги приділяли цьому важливому етапу підготовки медичних кадрів. Так, декан факультету №3 професор О.В. Виговська прочитала 10 лекцій на тему імунопрофілактики, основні положення яких є складовою тестових завдань.

«Щоб успішно скласти іспит «Крок-2», – зазначила випускниця медичного факультету №1 Катерина Богадельнікова, – необхідно мати не лише ґрунтовні знання, а й проявити кмітливість та логічне мислення. Цей досвід ми набули протягом навчання і тривалого підготовчого періоду. Тому впевнена, що ми успішно складемо іспит на нашу фахову зрілість».

Газета «Медичні кадри»