НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ТРИВАЄ ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ НА КАФЕДРІ ФІЗІОЛОГІЇ

12.06.2019

Щодня продовжуються екзаменаційні жнива на кафедрі фізіології, очолюваній доцентом І.М. Карвацьким. Це випробування для другокурсників усіх факультетів НМУ та викладацького колективу кафедри, який сьогодні переживає неабияке фахове навантаження, проявляє толерантність і витривалість. З самого ранку і до вечора проходять іспити, які щоденно складають до 800 майбутніх вітчизняних та іноземних медиків.

Іспит складається з двох частин – письмової роботи та тестово-комп’ютерного контролю. Якщо під час розв’язання тестових завдань комп’ютер відразу видає результат праці студента, то письмова робота потребує перевірки педагогами кафедри. Але і тут виключається суб’єктивний фактор в оцінюванні, адже індивідуальна робота студента перевіряється за стандартними вимогами і кожне зауваження занотовується на полях письмового завдання і за потреби студент може отримати вичерпну відповідь на проблемні питання своєї роботи.

Загалом студенти показують пристойний рівень знань з дисципліни «Фізіологія», демонструють розуміння перебігу функцій органів та систем людини та їхню взаємодію з довкіллям. У наступному навчальному році в навчальній програмі уже студентів третього курсу з’явиться багато клінічних дисциплін і сьогоднішні знання з фізіології як фундаментального предмету ляжуть в основу подальшого шляху до опанування професії медика.

Редакція газети «Медичні кадри»