НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ТЕРМІН ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ ЗА 2014 РІК – ДО 31 БЕРЕЗНЯ 2015 Р.

27.02.2015

Наказ №771 від 16.12.2014 р.

ПРО ПОДАННЯ СПІВРОБІТНИКАМИ УНІВЕРСИТЕТУ ДЕКЛАРАЦІЇ  ПРО МАЙНО, ДОХОДИ,  ВИТРАТИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ФІНАНСОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА 2014 Р.

На виконання Закону України «Про заходи запобігання і  протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI.

Наказую:
1.    Проректора, деканам факультетів, директорам інститутів, головному бухгалтеру та його заступникам, завідувачам кафедр, керівникам структурних  підрозділів та їх заступникам подати до відділу кадрів декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік (далі – декларація) згідно з формою, розміщеною на сайті університету http://www.nmu.edu.ua/files/nakaz_771.pdf
Термін виконання до 31.03.2015 р.

2. Начальнику відділу кадрів Жуковцевій Л.І. :

2.1. Довести до відома керівництва  університету шляхом ознайомлення на ректораті з наказом та  розміщення на сайті університету наказу, бланку декларації та рекомендацій щодо її заповнення.

2.2 Забезпечити зберігання декларації та використання відомостей з них у відповідності із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції.

3. В.о. головного бухгалтеру  Котловій А.В. з метою подання достовірної інформації у декларації співробітників, які займають посади, визначені в п.1 цього наказу забезпечити своєчасну видачу довідок про доходи за їх вимогою.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора з науково-педагогічної роботи  професора Цехмістера Я.В. 

Ректор 
член-кореспондент   НАМН України,                                         К.М. Амосова
професор