НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СПІЛЬНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДР ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2 І ФТИЗІАТРІЇ ТА ПУЛЬМОНОЛОГІЇ

06.04.2021

2 квітня 2021 року за ініціативою керівників студентських наукових гуртків кафедр пропедевтики внутрішньої медицини №2 (науковий керівник – доцент Олена Вячеславівна Карпенко) і фтизіатрії та пульмонології (науковий керівник – професор Ольга Богданівна Пікас) відбулося спільне засідання гуртків (відео-конференція в он-лайн режимі), підтримане завідувачами кафедр пропедевтики внутрішньої медицини №2  професором Віталієм Євгеновичем Кондратюком і завідувачем кафедри фтизіатрії та пульмонології професором Василем Івановичем Петренком.

Засідання було присвячене Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, яке відзначається Всесвітньою організацією охорони здоров’я  щороку 24 березня. Туберкульоз залишається тяжкою і досі  не подоланною недугою. Сьогодні зменшується виявлення хворих на туберкульоз, що впливає на смертність від цього захворювання: у 2020 році від туберкульозу органів дихання померло більше людей, ніж у 2019.

Тому на численні прохання студентів було обрано актуальну тему сьогодення «Актуальні питання фтизіатрії в умовах пандемії COVID-19″. Цей проєкт інтегрував клінічні аспекти проблем діагностики та диференційної діагностики ураження легень мікобактерією туберкульозу та вірусом SARS-COV2, а також аспекти проблем їх лікування.

На початку засідання (відео-конференції) професор Ольга Богданівна Пікас подякувала студентам-гуртківцям за обрану тематику і зупинилась на ситуації щодо туберкульозу у світі та Україні. Було висвітлено особливості перебігу туберкульозу в сучасних умовах у дітей та дорослих, певну увагу  було приділено хіміорезистентному туберкульозу та поєднаній інфекції ТБ/ВІЛ/СНІД.

Студенти медичного факультету №1 та №4 проявили науковий ентузіазм і підготували надзвичайно цікаві доповіді, які викликали великий інтерес та активне обговорення учасниками засідання порушених проблем щодо туберкульозу.

Студент 3 курсу медичного факультету №4 Андрій Сафонюк виступив із презентацією “Історія відкриття мікобактерії туберкульозу”, яка продемонструвала історичні аспекти проблеми та нагадала всім про величезний вклад Роберта Коха в розвиток фтизіатрії, мікробіології та епідеміології.

Виступ студенток 6 курсу медичного факультету №1 Нассер Каріми та Євгенії Командіної на тему “Мікобактерія туберкульозу (патоморфологія та властивості збудника). Лабораторна діагностика та клініка туберкульозу” торкнувся надзвичайно актуальних та складних питань мікробіології, імунології, діагностики, клініки та патогенезу захворювання.

Доповідь студентки 4-го курсу медичного факультету №1 Єви Кравченко “Диференційна діагностика уражень легень при інфільтративній формі туберкульозу та при пневмонії COVID-19” розкрила патоморфологічні особливості уражень легень, основні диференційно діагностичні відмінності як клінічного перебігу, так і рентгенологічних (в тому числі комп’ютерної томографії) ознак.

Керівниками спільного засідання були лікар терапевт, к.мед.н, доц. О.В.Карпенко та лікар-фтизіатр і пульмонолог, д.мед.н., професор О.Б.Пікас, які допомагали студентам у підготовці доповідей, виділяли основий напрям її та особливу увагу приділили й наголосили на надзвичайній важливості інтегрального міждисциплінарного підходу для встановлення заключного діагнозу і подальшого лікування хворого.

Студенти Анна Ковальчук, Олександра Капліна, Микола Семенюк   прекрасно організували роботу сумісного засідання в дистанційному режимі. Онлайн-засідання зібрало студентів 3-го, 4-го та 6-го курсів. Сподіваємось на подальшу активність студентів та плідну співпрацю кафедр пропедевтики внутрішньої медицини №2 і фтизіатрії та пульмонології в наступному навчальному семестрі.

 

Прес-центр за матеріалами кафедр пропедевтики внутрішньої медицини №2 і фтизіатрії та пульмонології