НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РОЗПОЧАВСЯ ТРЕТІЙ ЦИКЛ ТРЕНІНГІВ “ОБ’ЄКТИВНО-СТРУКТУРОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ІСПИТ: БАЗОВИЙ КУРС”

15.01.2018

15 січня 2018 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця розпочався третій цикл навчання з підвищення кваліфікації для викладачів – Тренінг «Об’єктивний структурований клінічний іспит: базовий курс».

З початком нового курсу навчання учасників привітала ректор НМУ, член-кореспондент НАМН України, професор Катерина Амосова. «Підготовка викладачів загальним принципам ОСКІ є надзвичайно важливою, оскільки цей формат загальноприйнятий в США, Європі в якості ліцензійних іспитів, зокрема. І ми цей досвід перебираємо. Важливо, щоб викладачі клінічних кафедр, які готують студентів до ОСКІ розуміли мету і завдання іспиту та його місце серед засобів оцінювання. Ці знання також необхідні викладачам для того, щоб роз’яснити студенту чого від нього вимагатимуть і за яких умов він складе іспит», – сказала професор Катерина Амосова.

Директор Інституту післядипломної освіти, професор Юрій Кучин зазначив, що така активність в Університеті пов’язана із запровадженням нового клінічного іспиту для студентів 3 курсу і для інтернів окремих спеціальностей. В майбутньому ОСКІ складатимуть студенти 6 курсу та інтерни всіх спеціальностей. «Відповідно існує потреба в тому, щоб велика кількість викладачів була ознайомлена не тільки з тим як готувати іспит, бо це роблять спеціально підготовлені викладачі, а й з тим як готувати слухача, студента, інтерна до цього іспиту. До кінця січня заплановано проведення 3-ох тренінгів і лише за один місяць навчання пройдуть близько сотні викладачів», – розповів Юрій Кучин.

В рамках курсу традиційно поєднаний лекційний матеріал з практичними заняттями. Під час лекцій учасники ознайомилися з теоретичними основами курсу та передумовами для опанування практичних навичок викладання ОСКІ. На практичних заняттях викладачі створювали план простої станції, а також рекомендації з підготовки до проходження іспиту. Також на практичному занятті у групах учасники тренінгу створювали та працювали з чек-листом «простої» станції ОСКІ. Учасниками тренінгу стали викладачі клінічних кафедр 2 та 3 курсів (пропедевтики внутрішньої медицини і загальної хірургії), які готують студентів до складання ОСКІ-1 (3 курс) та ОСКІ-2 (6 курс).

У своїй лекції «ОСКІ базові поняття та загальні принципи» проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко визначила базові поняття ОСКІ для підготовки і проведення такого об’єктивного структурованого клінічного іспиту, встановила загальні принципи та основні етапи підготовки іспиту, а також визначила роль викладачів клінічних кафедр, задля ефективної підготовки студентів до проведення ОСКІ-1.

Прес-центр