НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЗИМОВА СЕСІЯ У МАЙБУТНІХ СТОМАТОЛОГІВ

27.12.2019

Складний і відповідальний марафон зимової сесії долають сьогодні третьокурсники стоматологічного факультету. На порядку денному – іспити з патофізіології, патоморфології та фармакології.

Ми побували на завершальному етапі екзаменаційної сесії, коли майбутні стоматологи складали іспит з фармакології. Відчувалася урочистість і відповідальність заходу. В екзаменаційній аудиторії студенти спочатку виконували письмове завдання, занотовуючи відповіді у спеціальних екзаменаційних бланках, а згодом спілкувалися з екзаменаторами, демонструючи свою ерудицію із загальної фармакології,  а під час виконання практичного завдання вирішували ситуаційні задачі з невідкладних станів. Загалом іспит став одним із важливих елементів підготовки третьокурсників до складання навесні наступного року єдиного державного комплексного іспиту (ЄДКІ).

Серйозність і відповідальність моменту підкреслювала присутність під час іспиту екзаменаційної комісії, яку очолила декан стоматологічного факультету, професор Н.В. Біденко. Окрім викладачів профільних кафедр, до комісії увійшли представники деканату та адміністрації НМУ. Так, за всіма етапами складання іспиту спостерігав проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, професор О.А. Канюра. Олександр Андрійович відзначив чітку організацію іспиту  та доброзичливу атмосферу. Екзамен проходив із дотриманням регламенту, згідно із новим положенням про оцінювання поточного і кінцевого контролю.

Завідувач кафедри, професор Г.В. Зайченко зазначила, щоб успішно скласти іспит з фармакології, студенти мають добре знати 200 препаратів, які в Україні визначені як життєвоважливі, продемонструвати знання та уміння у  20-ти основних клінічних випадках при невідкладних станах, дати вичерпну відповідь на 50 тестових завдань. Більшість студентів показали ґрунтовну  фахову підготовку.

. Серед тих, хто добре справився із завданням, студенти П. Оксинтюк, М. Шульга, Р. Дубовик, М. Маркотенко, К. Хом’як, Д. Дякевич.

 

Редакція газети «Медичні кадри»