НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Про створення в НМУ імені О.О.Богомольця у 2019/2020 н.р. Комісії з перезарахування дисциплін, які вивчались студентами у вищих навчальних закладах при здобутті ОКР “молодший спеціаліст”

12.09.2019