НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Про створення Комісії з перезарахування дисциплін, які вивчались студентами у вищих навчальних закладах при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”

23.10.2019