НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Про перескладання семестрових іспитів літньої екзаменаційної сесії 2018/2019 н.р. з дисциплін “Фізіологія”, “Фізіологія людини”, “Фізіологія та нейрофізіологія”, “Біологічна хімія” для студентів 1 та 2 курсів

15.08.2019