НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИВЧЕННЯ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТАМИ НМУ

15.09.2017