НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРО ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ В УМОВАХ КАРАНТИНУ НА КАФЕДРІ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ №1

09.04.2020

Форма дистанційного навчання з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання та їхню самостійну роботу, – нова для кафедри гігієни та екології №1. Звісно, елементи такої роботи використовувалися викладачами кафедри й раніше, але в такому обсязі та в умовах карантину — реального соціального дистанціонування «викладач-студент» – використовуються вперше.

Дистанційне навчання на кафедрі гігієни та екології №1 на виконання наказу №160 від 18 березня 2020 року «Про організацію дистанційного навчання студентів (інтернів) під час карантину COVID-19» реалізується через дистанційну освітню платформу навчання «Neuron». Складовими частинами такого навчання є: засоби надання учбового матеріалу студенту; засоби контролю успішності студента; засоби консультації студента програмою-викладачем; засоби інтерактивної співпраці викладача і студента та можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок.

Засоби надання учбового матеріалу студентові та засоби контролю успішності студента інтегровано у платформу навчання «Neuron». Для такого забезпечення викладачі кафедри склали та розмістили на сайті дистанційної освітньої платформи  методичні розробки, тестові завдання до кожної теми практичного заняття згідно з навчальним планом занять, розроблених на основі освітньо-професійної програми.

Засоби інтерактивної співпраці викладача і студента дають можливість студентам розмістити на платформі «Neuron» свої протоколи до кожної теми практичного заняття, а викладачам – провести перевірки та рецензування цих протоколів. Оперативний зв’язок «студент-викладач» здійснюється також через додатки-месенджер «Telegram» або «Viber», які дають змогу відправляти повідомлення, здійснювати відео- і голосові VolP-дзвінки через Інтернет та передавати зображення, відео- та аудіоповідомлень, документів та файлів. Крім цього, згідно з наказом складено графік чергувань викладачів кафедри із зазначенням їхніх електронних адрес для консультування студентів при самостійному вивченні дисципліни «Гігієна та екологія».

Можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією на підставі звернень та побажань студентів дає змогу усунути технічні помилки та оперативно доповнити матеріали платформи «Neuron» необхідною та корисною інформацією для студентів.

Зважаючи на те, що основним видом навчальних занять при дистанційному навчанні є самостійне вивчення навчального матеріалу, колектив кафедри гігієни та екології №1 бажає студентам взаєморозуміння, терпіння та успіхів при опануванні дистанційного курсу «Гігієна та екологія».

 

                  Прес-центр за матеріалами кафедри гігієни та екології №1