НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПОДАРУНОК БІБЛІОТЕЦІ НМУ

06.04.2021

Бібліотека висловлює щиру подяку стоматологічному факультету і особисто його декану, професору Наталії Василівні Біденко за подарований комплект збірника матеріалів науково-практичної конференції за міжнародної участі «Актуальні питання сучасної стоматології», присвяченої 100-річчю факультету.

Збірник містить доповіді учасників науково-практичної конференції, присвячені історії стоматологічного факультету НМУ імені О. О. Богомольця та його наукових шкіл, стратегічним напрямкам розвитку стоматологічної освіти в Україні в умовах глобалізації суспільства та епідемічних викликів, актуальним питанням стоматології дитячого віку та ортодонтії, комплексним підходам щодо діагностики і лікування дорослих пацієнтів з патологічними станами щелепно-лицевої ділянки та їх профілактики.

   Видання можна замовити у відділі наукової літератури бібліотеки.

 

Бібліотека