НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПІДСУМОК ЗАСІДАНЬ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ №3

09.01.2018

За 2017 рік відбулося 10 засідань студентського наукового гуртка кафедри акушерства і гінекології №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (завідувач – професор Василь Бенюк). Під час засідань було зроблено 24 повідомлення і доповіді, оформлених відповідно до останніх гайдлайнів. За цей час слухачами були 183 студенти різних курсів та медичних факультетів Університету. Цікавість до зібрань виявляли студенти-іноземці, як з російською, так і з англійською мовами навчання (найбільше – з Туркменістану, Азербайджану, Єгипту, Індії, Нігерії, Конго). У зв’язку із вищезазначеним та задля підвищення знань професійної термінології серед гуртківців, було проведено кілька засідань з виключно англійською мовою.

Напрямки роботи студентського наукового гуртка, враховуючи побажання студентів, окреслено безпосередньо завідувачем кафедри професором Василем Бенюком разом із керівником гуртка доцентом Лілією Ластовецькою. Визначено тематику науково-дослідних робіт і порядок виступів членів гуртка на наукових конференціях. Також надано допомогу у складанні плану досліджень, підборі літератури, оформленні результатів і тез доповідей. Зроблено публікації, причому як до українських, так і до іноземних (Сербія, Нідерланди, Польща, Чехія, Норвегія) видань.

Особливої уваги заслуговує Квітнева студентська наукова сесія, до організації якої кафедра долучилась у якості базової. Заслухано 15 доповідей, що продемонстрували глибокий аналіз глобальної проблеми збереження репродуктивного здоров’я жінки та найсучасніші підходи до її вирішення. Пріоритетним в роботі гуртка є мультидисциплінарний підхід до вирішення найактуальніших проблем з акушерства та гінекології, що є основою інноваційної освіти. Стало традицією кафедри акушерства і гінекології №3 проводити спільні засідання з іншими гуртками. Відбулося інтерактивне зібрання з кафедрою біологічної та біоорганічної хімії (завідувач – професор Гайова Л.В.). Також організовані засідання як на базі КМПБ №3, так і виїзні: спільно з кафедрою загальної хірургії №1 (завідувач кафедри – професор Дронов О.І.), із кафедрою внутрішньої медицини №2 (завідувач кафедри –доцент Мостбауер Г. В.). Неабияку зацікавленість у гуртківців викликала доповідь “Перипартальна кардіоміопатія», яку підготував староста СНГ кафедри внутрішньої медицини №2, студент 5 курсу Толіашвілі Микита. Це була пізнавальна і ґрунтовна дослідницька робота, а отримані гуртківцями знання щодо особливостей клініки та діагностики кардіоміопатій у вагітних сприяли поглибленню і зміцненню фундаменту їх майбутнього професіоналізму. Можливість спілкування з терапевтами щодо ведення вагітності та пологів у жінок із екстрагенітальною патологією буде сприяти зростанню студентів, причому як у практичній, так і у науковій сферах.

Протягом року до спілкування з гуртківцями залучалися усі викладачі кафедри, що дозволило підготувати цікаві та інформативні практичні частини у різних відділеннях пологового будинку, відповідно до теми засідання. Студенти мали змогу бути присутніми при кесарському розтині, лапароскопічних та лапаротомічних втручаннях, гістероскопіях та гістерорезекціях, опановувати УЗД та КТГ методи, основи огляду, збору анамнезу, інтерпретації лабораторних та інструментальних результатів досліджень. Окрім напрямків, що реалізуються на базисному рівні, кафедра відкрита для пропозицій студентів. Так, на прохання Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя, проведено майстер-клас «Basics of combined oral pill contraception» для першої в Україні студентської медичної конференції з виключно англійською мовою проведення – Аnnual Young Medical Scientists Conference 2017. Також на запрошення Студентської ради Медичного факультету №2 завідувач кафедри, професор Василь Бенюк взяв участь у проекті «Inside: акушерство і гінекологія», де поділився шляхом до покликання усього життя – бути лікарем, адже студентство зацікавилось історією успіху та поглядом на професію зсередини.
Сподіваємось, що 2018 рік буде ще кращим, результативнішим, сповненим приємними науковими подіями. Бажаємо усім натхнення, сил та наснаги.

Кафедри акушерства і гінекології №3