НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПІДСУМКИ СКЛАДАННЯ СТУДЕНТАМИ ОСКІ-1 РОЗГЛЯНУТО НА ВЧЕНІЙ РАДІ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2

19.09.2017

14 вересня відбулася перша, у цьому навчальному році, Вчена рада Медичного факультету №2. Одним з розглянутих питань став звіт про підготовку та складання студентами іспиту OSCE-1 на факультеті.

Комісія факультету під керівництвом професора кафедри загальної хірургії №1 Олексія Дронова проаналізувала результати складання іспиту студентами 3 курсу. Доповідь та висновки комісії на розгляд Вченої ради факультету представив  член комісії професор кафедри загальної хірургії №1 Ігор Насташенко . Було заслухано і доповідь  завідувача кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1, член-кореспондента НАМН України, професора Василя Нетяженка, який висловив свою думку про OSCE-1 та результати складання студентами 3 курсу медичного факультету № 2 даного іспиту відповідно по станціям.

Загалом, таке нововведення розглянуто, як необхідний іспит, який дає реальну оцінку якості навчання студентів та  рівень опанування відповідних навичок протягом трьох років. Проте, на результат складання OSCE-1 у цьому році вплинуло пізнє інформування студентів про даний екзамен та недостатній час на підготовку, а також недостатнє матеріальне забезпечення кафедр та відсутність уніфікованого підходу до оцінки практичних навичок викладачами. У перспективі очікуємо кращу результативність студентів.

Після заслухання доповідей, слово було надано в.о. голови Студентської ради Медичного факультету №2, студенту 4 курсу Тарасу Шевченку, який поділився своїми враженнями від іспиту та підтвердив думку професорів про необхідність проведення OSCE-1 в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

Медичний факультет №2 сприятиме покращенню підготовки студентів до даного іспиту та аналізувати результати на засіданнях Вченої ради факультету.

Деканат медичного факультету №2