НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПЕРШИЙ УСПІШНИЙ ДОСВІД СКЛАДАННЯ ПМК З НЕВРОЛОГІЇ В НОВОМУ ФОРМАТІ

03.04.2020

У деканаті медичного факультету №1 миттєво відреагували на виклики пов’язані із введенням карантинних заходів. Оперативно долучилися до платформи Neuron, розробили тематичні плани та методичні рекомендації до кожної теми навчальних дисциплін та методичні рекомендації для практичних занять. Продумали методи контролю знань студентів у вигляді вирішення ними ситуаційних і тестових завдань,  оцінки відповідей на теоретичні питання. Деканат в особі заступників декана доцента З.В.Морозової, асистента О.А.Гриценко і диспетчера О.Ю.Толчанової  взяли на себе відповідальність за координацію зв’язків студентів та працівників кафедр із системою Neuron, яка дає можливість об’єктивувати і проконтролювати засвоєння студентами кожної теми згідно навчальної програми, зафіксувати час виконання роботи та зберегти відповіді студента і результати тестування.

Важливим  моментом у сучасному навчальному процесі стало проведення підсумкового модульного контролю на кафедрі неврології, яку очолює професор Л.І. Соколова. Кілька днів потрібно було як студентам, так і викладачам для того, щоб підготуватися до проведення іспиту в дистанційному форматі. Серед важливих завдань стало виготовлення відеоматеріалів. Цей напрямок роботи забезпечив професор кафедри, декан медичного факультету№1 В.С.Мельник.

Володимир Степанович дозволив нам були присутніми під час проведення ПМК на кафедрі неврології. Іспит складали студенти 4 курсу. На початку екзамену кожен студент показував документ, який засвідчував його особу і протягом 10 хвилин давав відповіді на 2 питання: одне з пропедевтики  неврології, друге з клінічної неврології. А ще під час комп’ютерного тестування майбутні медики дали відповіді на 30 запитань. Більшість студентів добре підготувалися до ПМК і це засвідчили високі бали. Співробітниками кафедри за таким регламентом було оцінено в той день 9 груп вітчизняних студентів та 2 англомовних.

Завідувач кафедри професор Л.І.Соколова загалом позитивно оцінила перший досвід складання ПМК за дистанційним форматом і зазначила, що співробітники кафедри налаштовані на вдосконалення цього процесу із забезпечення максимальних можливостей для опанування неврології у нових умовах.

 

Редакція газети «Медичні кадри»