НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ОБ’ЄКТИВНИЙ СТРУКТУРОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ІСПИТ З АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ-ІНТЕРНІВ

02.07.2019

Нещодавно на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця за традицією відбувся Об’єктивний структурований клінічний іспит (OSCE) з анестезіології та інтенсивної терапії для випускників-інтернів.

Для іспиту було організовано 7 станцій: невідкладна допомога, практичні навички, передопераційний огляд, анестезія, післяопераційний період, респіраторна підтримка та ультразвукові протоколи, акушерство. На кожній із станцій інтерна оцінювали за визначеною кількістю критеріїв, а всього екзамен включив 72 оцінки від 0 до 2 балів. Як стандартних пацієнтів було задіяно студентів-гуртківців кафедри, а технічне оснащення екзамену включало 2 симуляційні манекени,  симуляційний комплекс манекен-комп’ютер, фантоми для катетеризації центральної, периферійної вен, артерії, фантоми для спінальної та епідуральної анестезії, внутрішньовенного порту, манекен важкої інтубації, дефібрилятори, апарати респіраторної підтримки, кардіомонітори, насосні станції тощо. Всього в екзамені, що складали 22 лікарів-інтернів, було задіяно 9 манекенів та фантомів, 10 стандартних пацієнтів (7 студентів-гуртківців, 2 старших лаборанти) та 8 викладачів кафедри.

OSCE є сучасним клінічним екзаменом, що використовується для оцінки клінічних навичок та компетентності лікарів у більшості розвинених країн світу. Його метою є оцінка таких важливих компетентностей майбутнього лікаря, як комунікація з пацієнтом, дотримання етичних норм, клінічний огляд, призначення та інтерпретація діагностичних тестів, лікування, техніка виконання інвазивних втручань та правильне оформлення медичної документації. Іспит дає змогу оцінити дії та рішення майбутнього лікаря в умовах реального життя, з використанням стандартизованих пацієнтів (акторів), манекенів та фантомів.