НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ»

15.04.2019

На початку квітня поточного року в Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ» МО України (м. Київ, вул. Госпітальна, 18) відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря». Організаторами конференції виступили: Українська військово-медична академія, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України, кафедра дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, кафедра інфекційних хвороб НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України, Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» МО України.

У роботі конференції взяли участь близько 600 фахівців, серед яких лікарі-педіатри, інфекціоністи, педіатри-інфекціоністи, лікарі загальної практики-сімейної медицини, епідеміологи, паразитологи, військові інфекціоністи.

Під час конференції були розглянуті такі питання: особливості клінічних проявів, перебігу, діагностики, лікування, профілактики при вірусних та бактеріальних інфекціях; гострих, хронічних вірусних гепатитах;  інфекційних захворюваннях шлунково-кишкового тракту; геморагічних лихоманках; протозойних інфекціях, гельмінтозах; рідкісних та нових інфекціях, включаючи ті, що завозяться; особливо небезпечних інфекціях;
синдроми та симптоми інфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря; антибактеріальні, противірусні препарати; імунопрофілактичні засоби;  внутрішньолікарняні інфекції; організація надання медичної допомоги інфекційним хворим у мирний та воєнний час;
інфекційні захворювання у військовослужбовців.

Протягом двох днів роботи конференції було представлено 48 доповідей провідних фахівців України.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця представила кафедра дитячих інфекційних хвороб. Завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, професор С.О. Крамарьов підготував доповідь, присвячену питанням ранньої діагностики менінгококової інфекції, особливостям її перебігу. Доцент кафедри Л.О. Палатна проілюструвала доповідь клінічними випадками менінгококової інфекції у дітей різного віку та з різним перебігом, акцентувала увагу на помилках лікарів первинної ланки медичної допомоги, яких вони припустилися, у пацієнтів із менінгококцемією. Доцент Л.О. Палатна зробила цікаву доповідь від колективу авторів присвячену питанням правця в практиці дитячого лікаря–інфекціоніста, продемонструвала два клінічних випадки правця, особливу увагу приділила питанням екстреної профілактики правця. Професор кафедри дитячих інфекційних хвороб О.В. Виговська представила три доповіді присвячені актуальним питанням дитячої інфектології.  Перша – стосувалася аналізу інфекційної смертності за даними КМДКІЛ за період з 2014 по 2018 роки. У ній був наданий детальний аналіз причин інфекційної смертності, помилок, які виникли на до шпитальному етапі з встановленням діагнозу та наданням невідкладної медичної допомоги, диференційній діагностиці в правильному діагнозі. Доповідь була проілюстрована клінічними випадками. Друга – присвячувалася ґрунтовному аналізу кору у дітей сезону 2018-2019 року за даними КМДКІЛ. Професор О.В. Виговська наголошувала на особливостях перебігу кору, ускладненнях, ранніх критеріях постановки діагнозу та розвитку ускладнень. Третя доповідь  була інтерактивною, до неї були залучені всі учасники конференції. Разом з присутніми доповідач аналізувала складні випадки інфекційних захворювань у дітей в клінічній практиці, розбиралися в правильному діагнозі, обстеженні й лікуванні дітей із різноманітною інфекційною патологією.

Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб В.В. Євтушенко присвятив свою доповідь ураженню нервової системи при вітряній віспі у дітей. Увага учасників акцентувалася на поняттях енцефаліт, церебеліт, енцефалічна реакція. Були представлені критерії постановки того чи іншого діагнозу.

У доповіді професора кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Л.Л. Пінського йшлося про питання лабораторної верифікації хронічної патології печінки та сучасні методи лікування.

Під час роботи конференції відбулась секція стендових доповідей, яка включала 15 доповідей з різних напрямків інфектології.

Викладачі кафедри дитячих інфекційних хвороб представили роботи, виконані у співпраці зі студентами-педіатрами 4-6 курсів, гуртківцями студентського наукового гуртка кафедри.

Наступна подібна конференція відбудеться в листопаді 2019 року.