НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад

25.02.2021
ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології №2 1 ст.
Гігієни та екології №4 1 ст.
Епідеміології 1 ст.
Загальної практики (сімейної медицини) 1 ст.
Оториноларингології 1 ст.
Ортопедичної стоматології 1 ст.
Судової медицини та медичного права 1 ст.
Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти 1 ст.
Хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти 1 ст.
Хірургії №3 1 ст.
ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР
Дитячих інфекційних хвороб 0,25 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань 1 ст.
Загальної хірургії №1 1 ст.
Неврології 0,5 ст.
Патологічної анатомії №1 1 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №2 1 ст.
Урології 1 ст.
Хірургії №2 1 ст.
СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ  ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДР
Медичної та загальної хімії 2 ст.
Патофізіології 1 ст.
ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  КАФЕДР
Україністики 2 ст.
 

ДОЦЕНТІВ КАФЕДР

Акушерства і гінекології післядипломної освіти 1 ст.
Акушерства і гінекології №2 1 ст.
Біології 1,25 ст.
Внутрішньої медицини  №4 1 ст.
Внутрішньої медицини №3 1 ст.
Гістології та ембріології 4 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань 2 ст.
Дитячих інфекційних хвороб 2 ст.
Загальної практики (сімейної медицини) 1 ст.
Медичної та загальної хімії 1 ст.
Мікробіології, вірусології та імунології 1 ст.
Організації та економіки фармації 1 ст.
Оториноларингології 1 ст.
Ортопедичної стоматології 0,5 ст.
Офтальмології 1 ст.
Патофізіології 2 ст.
Педіатрії №1 3 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №1 1,5 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №2 1 ст.
Психіатрії та наркології 1 ст.
Сучасних технологій медичної діагностики та лікування 1 ст.
Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти 1 ст.
Терапевтичної стоматології 2 ст.
Україністики 2 ст.
Хірургії №2 2 ст.
Хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії 1 ст.
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології післядипломної освіти 1,5 ст.
Акушерства і гінекології №2 2 ст.
Акушерства і гінекології №3 1 ст.
Анестезіології та інтенсивної терапії 3 ст.
Аптечної та промислової технології ліків 1 ст.
Біоорганічної та біологічної хімії 1 ст.
Внутрішньої медицини №2 1 ст.
Внутрішньої медицини №4 1 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань 1 ст.
Загальної практики (сімейної медицини) 0,5 ст.
Загальної хірургії №2 1 ст.
Медицини надзвичайних ситуацій 1 ст.
Мікробіології, вірусології та імунології 3 ст.
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 1 ст.
Організації та економіки фармації 1,25 ст.
Оториноларингології 1 ст.
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 1 ст.
Ортопедичної стоматології 1 ст.
Офтальмології 0,75 ст.
Патофізіології 1 ст.
Патологічної анатомії №1 0,25 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини №1 1 ст.
Судової медицини та медичного права 1 ст.
Фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії 1 ст.
Фізичної реабілітації та спортивної медицини 2 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 1 ст.
Хірургії №1 2 ст.
Хірургії №2 1 ст.
Хірургії №3 1 ст.

 

Офіційне оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад надруковано в газеті Кабінету міністрів України «Урядовий кур’єр» від 25.02.2021 №38(6906).

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс та кваліфікаційними вимогами, можна ознайомитись у відділі управління персоналом за телефоном (044)234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі  до 25 березня 2021 року включно.

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою:

01601  м. Київ-1, бульвар Т. Шевченка 13, відділ управління персоналом.