НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НА КАФЕДРІ ПЕДІАТРІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЗАВЕРШИЛАСЯ АТЕСТАЦІЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

25.06.2019

На кафедрі педіатрії післядипломної освіти пройшла атестація лікарів-інтернів для  визначення знань та практичних навиків з присвоєнням  звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю  «Педіатрія» (голова ДЕК – академік НАМН України, професор Майданник В.Г.) та за спеціальністю  «Неонатологія» (голова ДЕК – професор Марушко Ю.В.).

Базова практична підготовка майбутніх лікарів-педіатрів оцінювалась на 6 станціях ОСКІ:

  1. Клінічне обстеження пацієнта, інтерпретація отриманих результатів (реальний хворий).
  2. Обстеження пацієнта кардіологічного профілю.
  3. Лабораторно-інструментальна діагностика захворювань дихальної системи.
  4. Експертна оцінка лікувальних заходів у дітей різного віку.
  5. Базова СЛР дітей різного віку.
  6. Практичні навички і вміння в педіатрії.

На другому етапі атестації оцінювалася теоретична підготовка лікаря-інтерна з основних питань сучасної педіатрії.

На кафедрі педіатрії післядипломної освіти атестовано 74 інтерни за спеціальністю «Педіатрія» та 7 інтернів за спеціальністю  «Неонатологія».

Лікарі-інтерни показали високий рівень  теоретичної та практичної підготовки і готові до практичної роботи.

Кафедра педіатрії післядипломної освіти