НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НА КАФЕДРІ ОНКОЛОГІЇ ТРИВАЄ НАВЧАННЯ ІНТЕРНІВ

11.03.2020

Онкологічні захворювання є однією з основних причин захворюваності і смертності в усьому світі. Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкологічних захворювань. За даними Національного канцер-реєстру, щорічно близько 140 тисяч українців дізнаються, що у них рак. Щороку від раку помирають понад 65 тисяч українців, 35% з них – люди працездатного віку.

На тлі невпинного зростання загальної захворюваності на онкологічні недуги усе гостріше постає питання підготовки кадрів лікарів-онкологів.

Кафедра онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця вже багато років займається підготовкою лікарів-інтернів за спеціальністю «Клінічна онкологія». Клінічними базами кафедри є: Київський міський клінічний онкологічний центр, Національний Інститут раку та Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №3.

У 2019/20 академічному році навчання проходили 24 лікарі першого та другого років інтернатури.

Головну частину практичного стажування на базах приділяється вивченню семіотики різних локалізацій злоякісних пухлин у відповідних відділеннях. У процесі підготовки лікарі-інтерни засвоюють принципи і методи радикального, паліативного лікування онкологічних хворих, вибору лікувальної тактики та її індивідуалізації.

Особлива увага зосереджується на роботі із хворими в стаціонарі, де лікар-інтерн під керівництвом досвідченого куратора визначає лікувальну тактику, здійснює консервативне та симптоматичне лікування, встановлює показання для хірургічного, променевого, медикаментозного, комбінованого та комплексного лікування. Знаходячись більшу частину часу у профільному відділенні разом із лікарем-куратором, інтерни опановують практичні навички, працюючи, зокрема, в операційній, перев’язувальній. Основна увага приділяється оволодінню діагностичних навичок (пункційна та ексцизійна біопсія, трепан-біопсія тощо).

Стажування інтернів в поліклініці включає також ознайомлення з організацією роботи спеціалізованих кабінетів поліклінічного відділення, засвоєння принципів оформлення первинної медичної документації, вивчення методики проведення диспансеризації онкологічних хворих та лікування в амбулаторних умовах.

Окрім клінічної роботи за наставництвом куратора інтерни оволодівають теоретичними аспектами сучасної онкології, беруть участь у щотижневих семінарських заняттях, під час яких розглядаються актуальні питання онкології, сучасні підходи до діагностики та лікування відповідно до міжнародних вимог – гайдлайнів (ESMO, NCCN) та особливості їх застосування у вітчизняній охороні здоров’я.

Навчання як на очному, так і на заочному циклах підготовки знаходяться під пильною увагою завідувача кафедри, д.м.н. Р.І. Верещако і відповідального за роботу з інтернами доцента О.С. Зотова. Кураторами інтернів є лікарі вищої кваліфікаційної категорії, як представники кафедри, так і найдосвідченіші співробітники клінічних баз.

У січні 2020 року завершили навчання, успішно склали державний кваліфікаційний іспит і приступили до роботи 12 інтернів. Крім сумлінного навчання, випускники інтернатури проходили стажування в онкологічних клініках Німеччині, Бразилії, мали публікації у профільних медичних часописах.

Підготовка лікарів-інтернів має на меті створення покоління спеціалістів, чиї знання та вміння відповідають європейському та світовому рівню, які б вміли і хотіли працювати в рідній країні на благо її пацієнтів.

 

Прес-центр за матеріалами кафедри онкології