НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НА КАФЕДРІ НЕВРОЛОГІЇ ПЕРЕКОНАНІ, ЩО СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК Є ОСНОВОЮ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ І ВЧЕНОГО

03.06.2020

Сучасна високоякісна підготовка студента-медика передбачає поетапне освоєння теоретичних і клінічних дисциплін з метою отримання ґрунтовних фахових знань і спеціальних навичок. Однак саме інтегрований підхід і активна роль студентів у процесі навчання можуть забезпечити формування цілісної системи професійних компетенцій майбутніх лікарів. Участь в студентському науковому гуртку дає змогу студентові покращити знання, навички та вміння, виконати своє перше наукове дослідження під керівництвом досвідченого науковця. Саме цією концепцією керуються викладачі кафедри неврології НМУ імені О.О.Богомольця.

Гурток кафедри неврології було засновано у 1922 році, його очолював і  курував видатний вчений-невролог, академік Б.М.Маньківський. Клінічною базою кафедри було неврологічне відділення Київського військового-клінічного шпиталю на 100 ліжок. Б.М.Маньківський разом зі студентами-гуртківцями вивчав епідемічні спалахи первинного енцефаломієлополірадикулоневрита, узагальнив важливі питання патогенезу і клініки розсіяного склерозу, досліджував патологію нервової системи при ревматизмі, працював над проблемами нейроонкології.

 

У наступні роки кожен із керівників студентського наукового гуртка, працюючи зі студентами-гуртківцями, ділився з ними своїми знаннями, лікарським досвідом і науковими доробками. Серед колишніх гуртківців кафедри нараховується понад 30 докторів і кандидатів наук. Серед сьогоднішніх академіків і професорів, членами наукового студентського гуртка кафедри неврології  свого часу були: академік НАН і АМН України, професор П.Г.Костюка, академік НАМН України, професор Є.Г.Педаченка, член-кореспондент АМН України, професор Є.Л.Мачерет, професор Ю.І.Головченко, професора О.В.Ткаченко, завідувача кафедри нормальної анатомії НМУ, професора В.Г.Черкасова, професор Б.В.Западнюк, професор О.О.Копчак.

 

Сьогодні гурток очолює завідувач кафедри неврології, професор Л.І.Соколова, яка багато уваги приділяє розвитку талановитої молоді та підтримує всі інноваційні університетські заходи. Мета діяльності наукового студентського гуртка – виховання у його членів навичок наукової роботи та застосування їх у самостійній науково-дослідній діяльності. Основними напрямками роботи гуртка є проведення загальних засідань з актуальних питань неврології та самостійна робота студентів-гуртківців на базах кафедри під керівництвом викладачів-кураторів. Зазвичай презентації викладачів за тематикою засідань доповнюються виступами студентів з оглядом літератури, демонстрацією хворих і розбором клінічних випадків. Проведення регулярних засідань гуртка спрямоване на  поглиблення теоретичних знань і практичних навичок з неврології.

Завідувач кафедри неврології, професор Л.І. Соколова

проводить засідання студентського наукового гуртка

 

Важливі напрямки роботи гуртка:

–       оволодіння студентами методології проведення досліджень й опанування базових знань для аналізу результатів наукової діяльності;

–       детальне дослідження неврологічних захворювань, складних для діагностики та лікування;

–       виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідницької роботи студентів;

–       підготовка разом зі студентами виступів на наукових конференціях;

–       організація і проведення секційного засідання щорічного міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених;

–       допомога гуртківцям у підготовці до друку тез, статей і доповідей;

–       проведення неврологічного «Що? Де? Коли?»;

–       участь у спільних засіданнях СНГ кафедр НМУ.

Щорічно в гуртку займаються до 30 студентів. Засідання відбуваються двічі на місяць. Окрім того, на кафедрі постійно проходять поточні консультації гуртківців щодо виконання наукових робіт, зокрема в онлайн-режимі. Члени студентського наукового неврологічного гуртка беруть активну участь у кафедральних студентських конференціях, інформаційно-просвітницьких заходах, є учасниками міжнародних та вітчизняних наукових форумів, щорічно беруть участь у роботі Міжнародної медичної конференції студентів та молодих учених на базі НМУ, де 2019 року дві студентки, члени нашого гуртка, посіли 2-е та 3-є призові місця. Співробітники кафедри неврології разом із талановитою студентською молоддю долучаються до різноманітних цікавих заходів студентського наукового товариства імені О.А. Киселя.

Попри карантин, студентський науковий гурток кафедри неврології  не припиняв роботу, вона проходила, згідно з графіком, в онлайн-режимі. Викладачі кафедри переконані, що  активна участь студентів у роботі СНГ сприяє підвищенню їхнього рівня підготовки з навчальної дисципліни «Неврологія», кращому опануванню базових статистичних методів, залученню студентів до занять науково-дослідницькою роботою, а це є першою сходинкою до наукових відкриттів. Співробітники кафедри неврології завжди пишаються своїми студентами та запрошують усіх бажаючих долучитися до активної співпраці!

 

Прес-центр за матеріалами кафедри неврології